Indeks English versionEnglish version

Casio FX-870P - opis sprzętu

Mikroprocesor

Na tej stronie opisane są tylko szczegóły charakterystyczne dla FX-870P. Ogólniejsze informacje na temat mikroprocesora i magistrali są dostępne w opisie sprzętu PB-1000.

Zakresy adresów dekodowane przez wyjścia chip select

CS0: &H00C00..&H0FFFF oraz &H20000..&H2FFFF, pamięć ROM 128kB
CS1: &H34000..&H37FFF, nie używane
CS2: &H30000..&H30001, nie używane
CS3: &H38000..&H3FFFF, złącze urządzeń peryferyjnych
CS4: &H32000..&H33FFF, nie używane
CS5: &H31000..&H31FFF, nie używane
CS6: &H10000..&H1FFFF, gate array (przestrzeń adresowa pamięci RAM)
CS7: &H30000..&H30007, gate array (rejestry)

Funkcja poszczególnych bitów portu 8-bitowego

P7..P6 sterują głośniczkiem piezoelektrycznym
P5 jest wejściem BUSY portu drukarki
P4 wybiera wersję językową, może być połączony za pomocą zworki PAD3 do +5V (wersja japońska VX-4) lub za pomocą zworki PAD4 do GND (wersja angielska FX-870P)
P3 jest wyjściem STROBE portu drukarki
P2 jest wyjściem INIT portu drukarki
P1 jest nie używany
P0 dostaje wysoki poziom napięcia z układu monitora baterii S8054ALR gdy obecne jest prawidłowe napięcie zasilające

Sygnały zegarowe Ø1 i Ø2 są rozprowadzane do urządzeń peryferyjnych poprzez cewkę pupinizacyjną.


Układ zasilania

schemat układu zasilania

W przeciwieństwie do PB-1000 i PB-2000C, kalkulator FX-870P ma minus zasilania na masie (GND).


Gate array

gate array

Funkcje końcówek

Końcówka Symbol Funkcja
1Poff steruje wejściem Poff układu scalonego przetwornicy napięcia SCI7661
20VDD1 dostaje niski poziom z końcówki 33 mikroprocesora gdy kalkulator jest włączony
23OPT1 wybiera konfigurację pamięci RAM, może być połączony za pomocą zworki PAD1 do +5V (wlutowana na płytce pamięć 8kB) lub za pomocą zworki PAD2 do GND (wlutowana na płytce pamięć 32kB)
24WR sygnał strobu zapisu, aktywny niski poziom
25OE sygnalizuje ważne dane
27
28
Ø2
Ø1
dwufazowy sygnał zegarowy z mikroprocesora
29INT1 wyjście zgłoszenia przerwań, aktywny niski poziom
30CS7 wejście chip enable dla rejestrów gate array, dostaje niski poziom z mikroprocesora w zakresie adresów &H30000..&H30007
31CS6 wejście chip enable dla przestrzeni adresowej pamięci RAM, dostaje niski poziom z mikroprocesora w zakresie adresów &H10000..&H1FFFF
32..39IO7..IO0 dwukierunkowa szyna danych
40..41A0, A1 wejścia szyny adresowej
43..47A2, A12..A15 wejścia szyny adresowej
48..50XA12..XA14 wyjścia szyny adresowej dla pamięci RAM, taki sam stan jak A12..A14 gdy OPT1 ma wysoki poziom, lub po odjęciu przesunięcia &H3000 od adresu wysłanego przez mikroprocesor gdy OPT1 ma niski poziom
To przeliczanie adresów jest zbędne, system działałby równie dobrze z pamięcią RAM podłączoną bezpośrednio do szyny adresowej mikroprocesora.
55TXD dane wysyłane przez port szeregowy
56
57
RTS
DTR
sygnały sterujące portu szeregowego
59RXD dane odbierane przez port szeregowy
60
61
62
CTS
DSR
CD
sygnały statusu portu szeregowego
63XCS0 wyjście chip enable dla wlutowanej na płytce pamięci RAM, dekodowany zakres adresów &H11000..&H12FFF gdy OPT1 ma wysoki poziom, lub &H10000..&H17FFF gdy OPT1 ma niski poziom
64XCS1 wyjście chip enable dla modułu rozszerzenia pamięci RAM, dekodowany zakres adresów &H13000..&H1AFFF gdy OPT1 ma wysoki poziom, lub &H18000..&H1FFFF gdy OPT1 ma niski poziom

Adresy rejestrów

A2 A1 A0 Dostęp Funkcja
010 Odczyt rejestr wejściowy portu szeregowego
Zapis rejestr wyjściowy portu szeregowego
011 Odczyt bit 0 - ustawiony gdy nadajnik gotowy do przyjęcia danej
bit 1 - znacznik odebrania bajtu, kasowany przez odczytanie rejestru 010
bit 2
bit 3 - ustawiany przez błąd parzystości
bit 4 - ustawiany przez błąd przepełnienia
bit 5 - ustawiany przez błąd bitu stopu
Zapis bit 0
bit 1
bit 2 - ustawiony dla 8 bitów danych, skasowany dla 7 bitów danych
bit 3
bit 4 - ustawiony włącza kontrolę parzystości/nieparzystości
bit 5 - wybór kontroli parzystości gdy ustawiony, nieparzystości gdy skasowany
bit 6 - ustawiony dla tej funkcji
bit 7 - ustawiony dla 2 bitów stopu, skasowany dla 1 bitu stopu
100 Odczyt/Zapis bit 0..2 - szybkość transmisji
bit 3
bit 4 - ustawiony dla MT, skasowany dla RS232C
bit 5
bit 6 - uaktywnienie odbiornika transmisji szeregowej
bit 7 - uaktywnienie nadajnika transmisji szeregowej
101 Odczyt/Zapis bit 4 - inwersja wczytywanego sygnału MT
110 Odczyt bit 0 - ustawiony przy obecności prawidłowego sygnału "rozbiegówki" z magnetofonu
bit 2 - stan wejścia CTS (zanegowany)
bit 3 - stan wejścia DSR (zanegowany)
bit 4 - stan wejścia DCD (zanegowany)
bit 7 - stan wejścia OPT1
Zapis  
111 Odczyt/Zapis  

Wybór szybkości transmisji

bity
210
baud
rate
0014800
0102400
0111200
100600
101300
110150

Uwagi


Złącza wyświetlacza i klawiatury

01 - GND
02 - +5V        
03 - VLCD
04 - ON
05 - Ø1
06 - Ø2
07 - OP
08 - CE1
09 - CE2
10 - VDD2
11 - D0
12 - D1
13 - D2
14 - D3
15 - GND
01 - GND
02 - KI12
03 - KI11
04 - KI10
05 - KI9
06 - KI8
07 - KI7
08 - KI6
09 - KI5
10 - KI4
11 - KI3
12 - KO1
13 - KO2
14 - KO3
15 - KO4
16 - KO5
17 - KO6
18 - KO7
19 - KO8
20 - KO9

Klawiatura

Kolumny matrycy klawiatury są wybierane przez 12-bitowy port wyjściowy KO, sterowany za pomocą rejestru IA. Wciśnięty klawisz łączy wybraną kolumnę z jednym z wierszy. Linie wierszy są odczytywane przez 12-bitowy port wejściowy KI, dostępny poprzez rejestr KY.

układ klawiatury

Relacja pomiędzy bitami rejestru KY a wierszami klawiatury:

funkcje bitów rejestru KY


Złącze modułu rozszerzenia pamięci RAM

złącze modułu rozszerzenia pamięci RAM


Złącze urządzeń peryferyjnych

złącze urządzeń peryferyjnych