Indeks English versionEnglish version

Casio PB-1000 - opis sprzętu

Nazwy sygnałów na podstawie książki "PB-1000 technical handbook" wydanej przez MODERN CO, LTD, Japan.
Podziękowania dla BLUE za ogromną pomoc.

Mikroprocesor HD61700

mikroprocesor HD61700

Funkcje końcówek

Końcówka Symbol Funkcja
1..8CS0..CS7 Chip Select, aktywny niski poziom. Poszczególne wyjścia dekodują następujące zakresy adresów:
CS0: &H08000..&H0FFFF, ROM 32kB
CS1: &H04000..&H05FFF, idzie do złącza dodatkowych urządzeń, funkcja nieznana
CS2: &H06000..&H07FFF, wewnętrzna pamięć RAM 8kB
CS3: &H18000..&H19FFF, moduł rozszerzenia pamięci RAM
CS4: &H1A000..&H1BFFF, moduł rozszerzenia pamięci RAM
CS5: &H1C000..&H1DFFF, moduł rozszerzenia pamięci RAM
CS6: &H1E000..&H1FFFF, moduł rozszerzenia pamięci RAM
CS7: &H00C00..&H00C0F, interfejs portu szeregowego, drukarki i stacji dysków elastycznych
9,10A16,A17 dwa najbardzej znaczące bity szyny adresowej
11ON wejście zewnętrznych przerwań ON Interrupt, dostaje impulsy o częstotliwości 55 Hz z końcówki 27 układu sterownika wyświetlacza HD44352, używa adresu procedury obsługi &HFFCA
12INT1 wejście zewnętrznych przerwań wyzwalane zboczem, wyprowadzone do złącza dodatkowych urządzeń, używa adresu procedury obsługi &HFFBB
13INT2 wejście zewnętrznych przerwań wyzwalane poziomem, wyprowadzone do złącza dodatkowych urządzeń, używa adresu procedury obsługi &HFFD0
14..25 Ø1,Ø2
OP
CE1..CE4
VDD2
D0..D3
magistrala sterownika wyświetlacza, podobna jak w Casio FX-700P,
zanegowana logika wszystkich sygnałów,
wyjścia CE3 i CE4 nie są wykorzystane w Casio PB-1000
26DB zworka E do VSS (rozwarta), niski poziom wybiera tryb debug
27Vx kondensator elektrolityczny 0.47uF filtrujacy napięcie zasilające oscylatora 32768Hz
28,29XO,XI kwarc 32768Hz, XO jest wyjściem inwertera oscylatora
30GND połączona do GND
31,32OSCI,OSCO rezonator ceramiczny 910kHz, OSCO jest wyjściem inwertera oscylatora
33VDD1 wyjście zasilania, niski poziom gdy kalkulator jest włączony, steruje wejściem Poff układu scalonego przetwornicy napięcia SCI7661 (poprzez inwerter na tranzystorze pnp)
34T może być podłączona do GND przez zworkę A (zalutowana) albo do VSS przez zworkę C (rozwarta), niski poziom wybiera tryb testowy
35RST wejście Reset, aktywny niski poziom, wciśnięcie styku RESET zwiera tą końcówkę do VSS
36SW wejście zgłoszenia przerwania od włączenia zasilania, łączone przez wyłącznik zasilania do VSS (włączone) albo do GND (wyłączone), używa adresu procedury obsługi &HFFC1
37F wyjście informujące czy częstotliwość oscylatora jest dzielona przez 16
wysoki poziom: wolniejsza praca procesora, niski poziom: szybsza praca procesora (przeciwnie do opisu w "technical handbook")
38M sygnał pobierania kodu rozkazu w trybie debug
39Ø3 sygnał odczytu z szyny danych w trybie debug
40..51KI1..KI12 port wejściowy matrycy klawiatury, dostępny przez rejestr KY
wejście KI5 może być opcjonalnie zwarte do VSS za pomocą zworki B, przeznaczenie nieznane
52..63KO1..KO12 port wyjściowy matrycy klawiatury, sterowany przez rejestr IA
64..71P7..P0 8-bitowy dwukierunkowy port dostępny przez rejestry PD i PE. Funkcja poszczególnych bitów portu:
P7,P6 sterują głośniczkiem piezoelektrycznym
P5 odczytuje stan napięcia zasilającego
P4 jest wyjściem reset dla urządzeń peryferyjnych
P3 załącza zasilanie interfejsu FDD, 0 gdy włączone
P2 wybiera kierunek transferu FDD, 1 gdy zapis do interfejsu FDD, 0 gdy odczyt z interfejsu FDD
P1 jest wyprowadzony na złącze, ale nie używany
P0 jest wejściem sygnału potwierdzenia wyboru kierunku transmisji interfejsu FDD
72WR sygnał strobu zapisu, aktywny niski poziom
73RD sygnał strobu odczytu, aktywny niski poziom
74OE sygnalizuje ważne dane, wygląda jak sygnał sterujący E występujący w magistrali firmy Motorola, nie używany w PB-1000 (chyba, że przez jakieś zewnętrzne urządzenia)
75..82IO7..IO0 dwukierunkowa szyna danych
83GND plus zasilania
84VSS minus zasilania
85..100A0..A15 szyna adresowa

Przebiegi na magistrali

Wykres ilustruje przebiegi na magistrali systemowej i na porcie LCD zarejestrowane w czasie wykonywania następującego programu:

8E35: 54 00 C3  PPO &HC3
8E38: 52 0D    STL &H0D ;dana &H0D jest przesyłana w dwóch cyklach,
              ;najpierw cyfra mniej znacząca
8E3A: 27 00    PHU $0  ;zapis danej &H7A pod adres &H6A2F

Układ zasilania na płytce LCD

schemat układu zasilania


Taśma łącząca obie płytki drukowane

taśma połączeniowa


Klawiatura

Kolumny matrycy klawiatury są wybierane przez 12-bitowy port wyjściowy KO, sterowany za pomocą rejestru IA. Wciśnięty klawisz łączy wybraną kolumnę z jednym z wierszy. Linie wierszy są odczytywane przez 12-bitowy port wejściowy KI, dostępny poprzez rejestr KY.

układ klawiatury

Relacja pomiędzy bitami rejestru KY a wierszami klawiatury:

funkcje bitów rejestru KY


Złącze modułu rozszerzenia pamięci RAM

złącze modułu rozszerzenia pamięci RAM


Złącze urządzeń peryferyjnych

złącze urządzeń peryferyjnych


Panel dotykowy na powierzchni wyświetlacza LCD

Autorem grafik jest Mahmoud Yassine.