Indeks English versionEnglish version

Emulator kalkulatora MK-90

Program emuluje mikroprocesor kompatybilny z PDP-11 oraz używa oryginalnej zawartości pamięci ROM kalkulatora, dzięki czemu zachowuje się prawie dokładnie jak oryginał.
Wymaga komputera PC z systemem Windows.

Pliki do ściągnięcia

Wersja programu 22, ostatnie uaktualnienie 2022/02/01

plikmk90emsr.zip - teksty źródłowe programu w Delphi

plikmk90emex.zip - skompilowana wersja programu

Sposób użycia: rozpakować pliki do pustego katalogu a następnie uruchomić program mk90.exe

plikmk90ro10.zip - zawartość pamięci ROM wcześniejszej wersji komputera z BASIC V1.0

Sposób użycia: zamienić plik rom.bin
Uwaga: po zmianie pamięci ROM należy na nowo sformatować zewnętrzne moduły pamięci za pomocą komendy INIT.

Zrzuty ekranu

Zrzut ekranu emulatora MK-90

Okno debugera emulatora MK-90

Wskazówki dotyczące użytkowania

Wbudowany debuger

Panel deasemblera

Panel edytora binarnego

Panel rejestrów

Sterowanie programem

Plik mk90.ini

Niektóre parametry emulatora można dostosować do indywidualnych potrzeb modyfikując plik mk90.ini za pomocą dowolnego edytora tekstowego.
Opis zawartości tego pliku:

CpuSpeed = 1000
Ta wartość wpływa na prędkość emulowanego procesora.
RamSize=16384
Ta wartość definiuje fizyczny rozmiar emulowanej pamięci RAM. Przewidziana jest tylko do testów! Domyślna wartość nie powinna być zmieniana, ponieważ system obsługuje tylko stały rozmiar 16kB. Cała przestrzeń adresowa jest już zajęta, zatem dodatkowo przydzielona pamięć RAM zasłania pamięć ROM z procedurami testowymi.
Radix=16
Ta wartość określa podstawę systemu liczbowego używaną przez debuger (16 dla szesnastkowego, 8 dla oktalnego).
SaveRom=0
Wartość różna od 0 wywołuje przy wyjściu z programu okno dialogowe umożliwiające zapis na dysk zmodyfikowanego pliku obrazu pamięci ROM.

Odinstalowanie

W celu usunięcia emulatora wystarczy skasować podkatalog w którym został zainstalowany. Program nie dokonuje w systemie żadnych zmian poza swoim podkatalogiem.

Podziękowania

Znane ograniczenia i problemy występujące w aktualnej wersji programu


Program pomocniczy

plik mk90util.zip - rozmiar pliku: 19kB, teksty źródłowe i kody wykonywalne, DOS lub Windows (w okienku DOS)

Archiwum zawiera dwa osobne programy dla każdej wersji BASIC:
  tosmp10.com - dla wersji BASIC 1.0
  tosmp20.com - dla wersji BASIC 2.0

Program kopiuje listę programów BASIC w formacie ASCII (rosyjskie czcionki kodowane w Windows-1251) podaną w wierszu komend do obrazu pamięci modułu RAM. Przykład:
  tosmp10.com prog1.bas [prog2.bas prog3.bas ...]

Rezultatem pracy programu jest plik wyjściowy SMP0.BIN, którego można użyć w emulatorze lub zapisać do prawdziwego modułu pamięci.

W wersji BASIC 2.0 do wczytywania programów należy używać komendy LOAD z parametrem A, na przykład:
  LOAD "PROG1.BAS",A