Indeks English versionEnglish version

Emulator organizera Elektronika MK-87

Pliki do ściągnięcia

Wersja programu 06, ostatnie uaktualnienie 2021/12/21

plik mk87emsr.zip - teksty źródłowe programu w Delphi

plik mk87emex.zip - skompilowana wersja programu

Sposób użycia: rozpakować pliki do pustego katalogu a następnie uruchomić program mk87.exe

Zrzuty ekranu

Zrzut ekranu emulatora MK-87

Okno debugera emulatora MK-87

Wskazówki dotyczące użytkowania

Wbudowany debuger

Panel deasemblera

Panel edytora binarnego

Panel rejestrów

Sterowanie programem

Plik mk87.ini

Niektóre parametry emulatora można dostosować do indywidualnych potrzeb modyfikując plik mk85m.ini za pomocą dowolnego edytora tekstowego.
Opis zawartości tego pliku:

CpuSpeed=1000
Ta wartość określa prędkość emulowanego procesora (ilość instrukcji wykonywanych co 10ms).
RamSize=2048
Ta wartość definiuje fizyczny rozmiar emulowanej pamięci RAM. Nie ma znaczenia dla aktualnej wersji oprogramowania zakładającego stały rozmiar 2kB, mimo że sprzęt obsługuje do 48kB.
Po każdej zmianie konieczne jest skasowanie pliku ram.bin (w celu uniknięcia ostrzeżenia o próbie odczytu poza końcem pliku).
WatchMode=0
Ta wartośc wybiera tryb wyświetlania wbudowanego zegarka:
0 - godziny, minuty, sekundy
1 - godziny, minuty, dzień miesiąca
2 - tryb kalendarza: dzień, miesiąc, rok
Inne wartości wyłączają zegarek.
Radix=16
Ta wartość określa podstawę systemu liczbowego używaną przez debuger (16 dla szesnastkowego, 8 dla oktalnego).

Odinstalowanie

W celu usunięcia emulatora wystarczy skasować podkatalog w którym został zainstalowany. Program nie dokonuje w systemie żadnych zmian poza swoim podkatalogiem.

Podziękowania