Indeks English versionEnglish version

Emulator stacji dysków MD-100

Program rozszerza możliwości emulatorów kalkulatorów PB-1000 i PB-2000C o dostęp do emulowanej stacji dysków. Dane przesyłane są poprzez sieć za pomocą protokołu TCP/IP.
Program wymaga komputera PC z systemem Windows.

Pliki do ściągnięcia

Wersja programu 15, ostatnie uaktualnienie 2015/03/21

plikmd100ems.zip - teksty źródłowe programu w Delphi 5

plikmd100eme.zip - skompilowana wersja programu

Instalacja

Uruchomienie

Najpierw należy uruchomić program md100srv.exe, a następnie emulator kalkulatora. Programy powinny być zamykane w odwrotnej kolejności, najpierw kalkulator, potem serwer FDD.

Zrzut ekranu

Zrzut ekranu emulatora MD-100

Wskazówki dotyczące użytkowania

Plik md100srv.ini

Niektóre parametry emulatora można dostosować do indywidualnych potrzeb modyfikując plik md100srv.ini za pomocą dowolnego edytora tekstowego.
Opis zawartości tego pliku:

Port=7420
Ten parametr definiuje numer portu obsługiwanego przez serwer FDD.
LogFile=fddserv.log
Ten parametr definiuje nazwę opcjonalnego pliku logu rejestrującego przesyłane dane.

Odinstalowanie

Programy pomocnicze

Marcus von Cube napisał program md100 manipulujący zawartością obrazu dysku MD-100. Program potrafi przesyłać pliki pomiędzy komputerem PC a obrazem dyskietki MD-100.