Indeks English versionEnglish version

Emulator kalkulatora PB-2000C

Program emuluje mikroprocesor HD61700 oraz używa obrazu odczytanej zawartości pamięci ROM kalkulatora. Wymaga komputera PC z systemem Windows.

Pliki do ściągnięcia

Wersja programu 27, ostatnie uaktualnienie 2023/12/15

plikpb2000es.zip - teksty źródłowe programu w Delphi 5

plikpb2000em.zip - skompilowana wersja programu
Sposób użycia: rozpakować pliki do pustego katalogu a następnie uruchomić program pb2000c.exe

plikai1000em.zip - wersja japońska AI-1000 programowana w języku Lisp
Sposób użycia: Zastąpić pliki face.bmp i rom1.bin w katalogu w którym został zainstalowany program.

Obrazy pamięci ROM z innymi językami programowania

plikom51p.zip - karta pamięci OM-51P z językiem Prolog

plikom53b.zip - karta pamięci OM-53B z językiem BASIC

plikom54a.zip - karta pamięci OM-54A z językiem CASL

plikpb_casl.zip - karta pamięci z językami BASIC+CASL (jest to karta OM-53B z dodanym asemblerem CASL i symulatorem COMET adaptowanym z kalkulatora PB-1000C)

Sposób użycia: Umieścić pliki rom2.bin oraz overlay.bmp w katalogu w którym został zainstalowany program. W celu powrócenia do interpretera języka C należy skasować plik rom2.bin i przywrócić poprzedni plik overlay.bmp.

Zrzuty ekranu

Zrzut ekranu emulatora PB-2000C

Okno debugera emulatora PB-2000C

Wskazówki dotyczące użytkowania

Wbudowany debuger

Panel deasemblera

Panel edytora binarnego

Panel rejestrów

Panel rejestrów głównych (main register file)

Sterowanie programem

Plik pb2000c.ini

Niektóre parametry emulatora można dostosować do indywidualnych potrzeb modyfikując plik pb2000c.ini za pomocą dowolnego edytora tekstowego.
Opis zawartości tego pliku:

OscFreq = 912
Ta wartość definiuje częstotliwość zegara emulowanego procesora.
OptionCode=255
Ta wartość definiuje Option Code podłaczonego urządzenia peryferyjengo. Powinna być równa 255 (dla samodzielnej pracy kalkulatora, bez urządzeń peryferyjnych) lub 85 (do wspólpracy z emulatorem stacji dysków MD-100). Wybór wartości 85 bez uruchomionego emulatora MD-100 bardzo spowalnia pracę programu!
Address=127.0.0.1
Ta wartość definiuje adres IP hosta serwera udostępniającego emulowaną stację dysków (FDD). Zwykle jest to lokalny komputer.
Port=7420
Ta wartość definiuje port serwera FDD z którego kalkulator ma korzystać.

Odinstalowanie

W celu usunięcia emulatora wystarczy skasować podkatalog w którym został zainstalowany. Program nie dokonuje w systemie żadnych zmian poza swoim podkatalogiem.

Podziękowania

Znane ograniczenia i problemy występujące w aktualnej wersji programu


Programy pomocnicze

plikpb2000et.zip - teksty źródłowe i kody wykonywalne, DOS lub Windows (w okienku DOS)

Oba poniższe programy modyfikują zawartość pliku ram0.bin (obraz pamięci RAM) znajdującego się w tym samym katalogu.

RAMTRAN2

Program przesyłający pliki pomiędzy komputerem PC i obszarem ramdysku w obrazie pamięci RAM używanym przez emulator. Akceptuje te same komendy i parametry jak program RAMTRANS dla PB-1000, z wyjątkiem obsługi większej ilości typów danych.

Tekstowe typy plików
S - Ogólne pliki tekstowe, tzn. rekordy MEMO, skrypty źródłowe programów Pascal, pliki przesyłane przez RS-232C oraz programy BASIC zapisane za pomocą SAVE,A
C - Skrypty źródłowe programów w języku C
L - Skrypty źródłowe programów w języku Lisp
P - Skrypty źródłowe programów w języku Prolog
Binarne typy plików
M - Ogólne pliki binarne (np. zapisane za pomocą BSAVE)
B - Programy BASIC w wewnętrznym formacie
E - Pascal (E)xecutable (wykonywalne)
T - Pascal (T)yped
U - Pascal (U)nit

Jest to adaptacja programu md100, którego autorem jest Marcus von Cube (podobna funkcja, ale działa z dyskietkami zapisanymi przez stację dysków MD-100 lub ich obrazami).

COMPILER

Ten program jest kompilatorem skrośnym języka C generującym kod dla PB-2000C. Nie ma żadnej przewagi nad oryginalną komendą LOAD, wygenerowany P-kod i struktury danych są dokładnie takie same. Został napisany w języku C z zamiarem jak najdokładniejszego zachowania struktury i algorytmów oryginału w celu ich lepszego zrozumienia.

Sposób użycia: compiler.com source.c

Skompilowany kod uruchamia się komendą RUN, tak jak zwykle.


Podobne projekty

Udoskonalone rozwinięcie tego projektu z emulacją portu szeregowego RS-232C i zdalnym sterowaniem (oparte na protokole TCP).