Indeks English versionEnglish version

Szachy dla Casio fx-8000G

Program oraz poniższy tekst napisał dr Samir Ribić, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina, 25 sierpnia 2014.

W 1990 roku napisałen mój pierwszy program szachowy dla Casio fx-8000G, chociaż zdawałem sobie sprawę z ograniczeń tego komputerka. Język programowania (nazywajmy go za Wikipedią FGL, skrót od First Generation Language czyli Język Pierwszej Generacji) był bardzo powolny, przez co nie pozwalał na głęboką analizę. Algorytm był następujący: przejrzyj wszystkie możliwe posunięcia (oprócz roszady i bicia w przelocie), wybierz najkorzystniejsze bicie lub przejście na pole znajdujące się najbliżej środka szachownicy, a następnie (tylko na poziomie 2) sprawdź możliwe odpowiedzi przeciwnika i jeżeli stracisz więcej niż zyskasz, to spróbuj innego ruchu. Obmyślenie ruchu zajmowało około 5 minut a narysowanie planszy około minuty (z powodu braku komendy Unplot). Nazwałem ten program "Stupido chess", ale obiecałem sobie, że kiedyś napiszę lepszy. Wiedziałem, że to możliwe, ponieważ na komputer ZX-81 istniały szachy mieszczące się w 1KB pamięci, ale były napisane w języku maszynowym, wówczas niedostępnym dla Casio fx-8000G.

Ten dzień właśnie nadszedł. H.G.Muller napisał najmniejszy program szachowy w języku C (ok. 1800 bajtów), nazwany Micro-Max, który mimo to zna wszystkie reguły (włącznie z roszadą, biciem w przelocie i promocją), używa algorytmu przeszukującego alfa-beta z heurystyką porządkowania ruchów, oblicza przewagę materialną i pozycyjną oraz strukturę pionów. Piotr Piatek odkrył język maszynowy Casio fx-8000G. Przetłumaczyłem ręcznie szachy Micro-Max na język asemblera procesora upd1007, dodałem prezentację graficzną, zmodyfikowałem pewne parametry żeby się zmieścić w małej pamięci i ograniczonej mocy obliczeniowej kalkulatora Casio, usunąłem tablice transpozycji oraz starałem się przechowywać jak najwięcej danych w rejestrach procesora. Wykonanie ruchu zajmuje programowi typowo 3-100 sekund, w tym czasie analizuje 100-5000 pozycji i zależnie od sytuacji może rozpatrywać do 8 półruchów w głąb.

Jak grać? Wybierz bierkę klawiszami ze strzałkami a następnie wciśnij klawisz Range. Następnie przesuń kursor na pole docelowe i ponownie wciśnij Range. Jeżeli chcesz, żeby kalkulator wykonał ruch, wciśnij klawisz Graph. Klawiszem AC kończy się grę. Ten prosty sposób umożliwia grę człowieka z komputerem, komputera z człowiekiem, człowieka z człowiekiem, komputera z komputerem. Komputer może też chwilowo zastąpić żywego gracza.

Program zajmuje ok. 1870 bajtów. Razem z kodem startowym zapełnia całą pamięć edytora plików oraz używa graficznego bufora drukarki do rekurencji, pozostawiając obszar programów nienaruszony.

zrzut ekranu gry w szachy


Przepis na wpisanie gry w szachy:

Usunięcie ograniczeń dostępu do pamięci


 1. Wciśnij Reset.
 2. Mode 2
  Powinno pokazać się 1446 wolnych bajtów
 3. Mode 1
 4. Range
    Xmin -10
     max 10
    scl 1
    Ymin -10
     max 10
    scl 1
  
 5. Wciśnij G↔T
 6. Range
    Xmin -10
     max 10
    scl 0
    Ymin -10
     max 10
    scl 0
  
 7. Wciśnij G↔T
 8. Wciśnij AC, potem Shift i Alpha, a następnie wpisz
  SAVE "A"G
  Pomiędzy SAVE i pierwszym cudzysłowem ma być spacja, pomiędzy drugim cudzysłowem oraz G nie może być spacji.
 9. Wciśnij EXE
  Pojawi się komunikat SYS error
 10. Wciśnij strzałkę w lewo a potem EXE aby powtórzyć ostatnie polecenie
  Pojawi się teraz komunikat Save execution I/O error
 11. Ponownie strzałka w lewo i EXE aby powtórzyć ostatnie polecenie
  Spowoduje to znowu komunikat SYS error
 12. Wciśnij AC i przejdź do mode 3 (PCL). Będzie widać dwa zajęte programy (4 i 5). Skasuj program 4 klawiszem AC. Teraz wszystkie programy będą zajęte. Wciśnij SHIFT DEL żeby skasować wszystkie programy. Obecnie jest 1654 bajtów wolnej pamięci. W tym stanie nie ma już kontroli zakresu indeksów tablic.

  Wprowadzenie programu ładującego


  Najprościej jest umieścić kod maszynowy w pamięci video (za pomocę rysowania grafiki).
 13. Wybierz tryb Comp (Mode +)
 14. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 15. Wybierz Prog 0
 16. Wpisz następujący program
   Ans→B
   S<2⇒Goto 0
   0→M
   0.3594→A[42]
   1.00419048E41→A[43]~A[44]
   1.00419848E41→A[45]
   1.0007705E41→A[46]
   Lbl 0
   S=0⇒Goto 1
   Range 1,95,0,1,63,0
   Cls
   8→C
   Lbl 3
   " "
   Dsz C
   Goto 3
   11→A
   Lbl 1
   53→C
   32→D
   B<0⇒B+2xy32→B
   Lbl 2
   Frac .5B=0⇒Plot A,C
   Frac .5B≠0⇒Isz M
   Int .5B→B
   Isz C
   C=57⇒49→C
   Frac ((D-1)÷8)=0⇒Dsz A
   Dsz D
   Goto 2
   A+8→A
   0→S
   Plot 0,0
  
 17. Opuść edytor wybierając tryb WRT (Mode 2)
 18. Wybierz Prog 2
 19. Wpisz następujący program
      (-5÷9)×(1E-44)→Z[356]~Z[358]
  
 20. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)

  Wprowadzenie kodu gry


  Pamięć wideo jest tylko chwilowym miejscem przechowywania kodu z powodu ograniczonego rozmiaru oraz wpływu na treść ekranu.
  Program gry jest normalnie uruchamiany od adresu &h4000. Trzeba go podzielić na mniejsze części mieszczące się w pamięci video razem z procedurą, która przemieści kod do docelowego miejsca w edytorze plików.
 21. Wybierz tryb Base-N (Mode -)
 22. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 23. Wybierz Prog 1
 24. Wpisz następujący program, część 1
  2→S
  Hex
  423FFF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  FF4046AA:Prog 0
  41472B42:Prog 0
  CC006000:Prog 0
  0841C800:Prog 0
  56920856:Prog 0
  83805789:Prog 0
  4060452A:Prog 0
  5C8041FB:Prog 0
  815E82E0:Prog 0
  FB835E84:Prog 0
  205D85C0:Prog 0
  5C87605E:Prog 0
  90085E91:Prog 0
  02604510:Prog 0
  60405060:Prog 0
  451D5695:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 25. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 26. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 27. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 228, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 28. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 1 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 29. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 30. Wybierz Prog 1
 31. Wpisz następujący program, część 2
  2→S
  Hex
  42403F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  0960459A:Prog 0
  23912074:Prog 0
  40160792:Prog 0
  18704016:Prog 0
  40CC0142:Prog 0
  472C9900:Prog 0
  E0991020:Prog 0
  4D0A1B89:Prog 0
  41FBB5FB:Prog 0
  B1FBB2FB:Prog 0
  925E93E0:Prog 0
  FBB754B5:Prog 0
  030AB501:Prog 0
  2311037F:Prog 0
  40805EB7:Prog 0
  017040B3:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 32. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 33. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 34. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 247, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 35. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 2 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 36. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 37. Wybierz Prog 1
 38. Wpisz następujący program, część 3
  2→S
  Hex
  42407F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  2B900874:Prog 0
  40B32396:Prog 0
  FE7440B3:Prog 0
  5EB70123:Prog 0
  82047F40:Prog 0
  9B2BB504:Prog 0
  7740B354:Prog 0
  B1C154B2:Prog 0
  E1049777:Prog 0
  5EB5022B:Prog 0
  93E07440:Prog 0
  B35EC10A:Prog 0
  88C1442B:Prog 0
  B7007C44:Prog 0
  F754B103:Prog 0
  5CB4035C:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 39. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 40. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 41. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 263, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 42. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 3 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 43. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 44. Wybierz Prog 1
 45. Wpisz następujący program, część 4
  2→S
  Hex
  4240BF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  A70354B2:Prog 0
  0304B080:Prog 0
  5CB70356:Prog 0
  B0012335:Prog 0
  037F40DC:Prog 0
  FB925E93:Prog 0
  E07040E8:Prog 0
  5485035C:Prog 0
  92035486:Prog 0
  035C9303:Prog 0
  128941A0:Prog 0
  A7035CA5:Prog 0
  03040003:Prog 0
  7C44A454:Prog 0
  A50304B0:Prog 0
  075CA603:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 46. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 47. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 48. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 233, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 49. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 4 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 50. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 51. Wybierz Prog 1
 52. Wpisz następujący program, część 5
  2→S
  Hex
  4240FF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  5CA00302:Prog 0
  B0105CC0:Prog 0
  03A2C003:Prog 0
  03B0015C:Prog 0
  A30356B0:Prog 0
  02232603:Prog 0
  7F41262C:Prog 0
  A0807C41:Prog 0
  26E82070:Prog 0
  41310AA3:Prog 0
  01A2A303:Prog 0
  E0305CA0:Prog 0
  032BA000:Prog 0
  7C44A454:Prog 0
  A7035CB0:Prog 0
  035EA280:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 53. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 54. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 55. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 215, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 56. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 5 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 57. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 58. Wybierz Prog 1
 59. Wpisz następujący program, część 6
  2→S
  Hex
  42413F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  5EA1802B:Prog 0
  B7007C41:Prog 0
  5554B203:Prog 0
  0737035C:Prog 0
  B0037041:Prog 0
  5B54A003:Prog 0
  0A300354:Prog 0
  B0035CB3:Prog 0
  032CB088:Prog 0
  7444A12B:Prog 0
  87807C41:Prog 0
  99A08703:Prog 0
  23B0007C:Prog 0
  419954B0:Prog 0
  03030703:Prog 0
  03B00224:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 60. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 61. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 62. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 225, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 63. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 6 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 64. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 65. Wybierz Prog 1
 66. Wpisz następujący program, część 7
  2→S
  Hex
  42417F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  B0807C41:Prog 0
  99548703:Prog 0
  03300303:Prog 0
  B00224B0:Prog 0
  807C4199:Prog 0
  FB925E93:Prog 0
  202BA603:Prog 0
  7F41AB54:Prog 0
  B0032307:Prog 0
  037441AB:Prog 0
  0FB310A0:Prog 0
  B3035CA4:Prog 0
  03F3B154:Prog 0
  B0030327:Prog 0
  0304B007:Prog 0
  7C41C256:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 67. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 68. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 69. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 240, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 70. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 7 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 71. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 72. Wybierz Prog 1
 73. Wpisz następujący program, część 8
  2→S
  Hex
  4241BF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  B101FBC0:Prog 0
  2BA4007C:Prog 0
  41CD5EC0:Prog 0
  01034023:Prog 0
  FBC02BA6:Prog 0
  037F41DB:Prog 0
  5EC0010C:Prog 0
  402354A4:Prog 0
  03040003:Prog 0
  0E400374:Prog 0
  44A154A4:Prog 0
  0304B007:Prog 0
  5CC00342:Prog 0
  4744A2C0:Prog 0
  035C9603:Prog 0
  42474CA2:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 74. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 75. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 76. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 222, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 77. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 8 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 78. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 79. Wybierz Prog 1
 80. Wpisz następujący program, część 9
  2→S
  Hex
  4241FF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  C0035C97:Prog 0
  0342472C:Prog 0
  2C97807C:Prog 0
  4213FB92:Prog 0
  5E932054:Prog 0
  92635493:Prog 0
  83130383:Prog 0
  24B4807C:Prog 0
  44B354B5:Prog 0
  035CB603:Prog 0
  54B00323:Prog 0
  10037C42:Prog 0
  340BB601:Prog 0
  2BB6007C:Prog 0
  44045F9C:Prog 0
  A0F3B52B:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 81. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 82. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 83. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 250, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 84. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 9 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 85. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 86. Wybierz Prog 1
 87. Wpisz następujący program, część 10
  2→S
  Hex
  42423F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  A6067F42:Prog 0
  6354A703:Prog 0
  02B0085C:Prog 0
  C003A0C0:Prog 0
  831A14A3:Prog 0
  54B00302:Prog 0
  B0085CC0:Prog 0
  03A0C083:Prog 0
  1B14A3F3:Prog 0
  B080A103:Prog 0
  80B30380:Prog 0
  A70354A5:Prog 0
  0306B020:Prog 0
  80B00354:Prog 0
  A10304B0:Prog 0
  8874428C:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 88. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 89. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 90. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 211, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 91. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 10 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 92. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 93. Wybierz Prog 1
 94. Wpisz następujący program, część 11
  2→S
  Hex
  42427F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  54800302:Prog 0
  B00680A2:Prog 0
  031A9CBE:Prog 0
  2BA6037F:Prog 0
  42F156B4:Prog 0
  0AF3B554:Prog 0
  A70303B0:Prog 0
  025CC003:Prog 0
  04B08874:Prog 0
  42AFA0C0:Prog 0
  03032503:Prog 0
  7C42B21B:Prog 0
  14A354A7:Prog 0
  0302B002:Prog 0
  5CC00304:Prog 0
  B0887442:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 95. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 96. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 97. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 228, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 98. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 11 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 99. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 100. Wybierz Prog 1
 101. Wpisz następujący program, część 12
  2→S
  Hex
  4242BF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  CAA0C003:Prog 0
  0325037C:Prog 0
  42CD1B14:Prog 0
  A31A14A3:Prog 0
  54B00302:Prog 0
  200302B0:Prog 0
  0104B080:Prog 0
  7C42F1A0:Prog 0
  B00306B0:Prog 0
  0780B003:Prog 0
  56B68456:Prog 0
  B7031A16:Prog 0
  E3549223:Prog 0
  54934313:Prog 0
  01437C43:Prog 0
  1224B280:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 102. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 103. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 104. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 221, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 105. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 12 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 106. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 107. Wybierz Prog 1
 108. Wpisz następujący program, część 13
  2→S
  Hex
  4242FF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  74431255:Prog 0
  9263E102:Prog 0
  635CC043:Prog 0
  5CC16370:Prog 0
  431E5581:Prog 0
  43E10143:Prog 0
  5CC0235C:Prog 0
  C1436045:Prog 0
  100F8018:Prog 0
  558383E1:Prog 0
  03835C81:Prog 0
  635C8283:Prog 0
  54C0035C:Prog 0
  830354C1:Prog 0
  035C8403:Prog 0
  5494A354:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 109. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 110. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 111. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 233, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 112. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 13 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 113. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 114. Wybierz Prog 1
 115. Wpisz następujący program, część 14
  2→S
  Hex
  42433F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  95C31A05:Prog 0
  C35496A3:Prog 0
  5497C31A:Prog 0
  05C3E905:Prog 0
  C054A203:Prog 0
  5C870354:Prog 0
  B0035C90:Prog 0
  0354B603:Prog 0
  5C910360:Prog 0
  40506045:Prog 0
  1D5C9401:Prog 0
  5C9521E9:Prog 0
  14A02396:Prog 0
  FE7C43B2:Prog 0
  2B95E07C:Prog 0
  43AC2B27:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 116. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 117. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 118. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 250, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 119. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 14 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 120. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 121. Wybierz Prog 1
 122. Wpisz następujący program, część 15
  2→S
  Hex
  42437F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  C17443AC:Prog 0
  2B30E174:Prog 0
  43AC2B90:Prog 0
  087443AC:Prog 0
  5485C354:Prog 0
  86E31216:Prog 0
  E3E106E3:Prog 0
  9737C0B3:Prog 0
  05C054A2:Prog 0
  60548301:Prog 0
  54842158:Prog 0
  9F1340BB:Prog 0
  14A05480:Prog 0
  0302B006:Prog 0
  80A103F3:Prog 0
  B080A203:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 123. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 124. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 125. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 236, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 126. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 15 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 127. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 128. Wybierz Prog 1
 129. Wpisz następujący program, część 16
  2→S
  Hex
  4243BF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  80B00354:Prog 0
  A50380A7:Prog 0
  0354A403:Prog 0
  80B30354:Prog 0
  94435495:Prog 0
  63131263:Prog 0
  7C43F924:Prog 0
  B3807443:Prog 0
  F99F1580:Prog 0
  BB126054:Prog 0
  A7035CB1:Prog 0
  0356B080:Prog 0
  04220306:Prog 0
  30035CB2:Prog 0
  032BB700:Prog 0
  7C4404FB:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 130. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 131. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 132. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 239, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 133. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 16 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 134. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 135. Wybierz Prog 1
 136. Wpisz następujący program, część 17
  2→S
  Hex
  4243FF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  B7704137:Prog 0
  56B00223:Prog 0
  26037F44:Prog 0
  6C54A323:Prog 0
  03B10754:Prog 0
  A64303B2:Prog 0
  035CC023:Prog 0
  0E40432B:Prog 0
  C0007444:Prog 0
  6E54A703:Prog 0
  02B00354:Prog 0
  A023F631:Prog 0
  04B1075C:Prog 0
  A1030F21:Prog 0
  23A0A103:Prog 0
  03000303:Prog 0
  
  Dec
  M◿
  
 137. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 138. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 139. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 230, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 140. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 17 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 141. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 142. Wybierz Prog 1
 143. Wpisz następujący program, część 18
  2→S
  Hex
  42443F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  B0065CC0:Prog 0
  032BC000:Prog 0
  74446E54:Prog 0
  A10307B0:Prog 0
  015CC103:Prog 0
  A0C12354:Prog 0
  A10307B0:Prog 0
  025CC103:Prog 0
  A0C1435C:Prog 0
  C0230E40:Prog 0
  4370446E:Prog 0
  FBC054A5:Prog 0
  0304B020:Prog 0
  06400354:Prog 0
  A7230220:Prog 0
  23033023:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 144. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 145. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 146. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 211, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 147. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 18 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 148. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 149. Wybierz Prog 1
 150. Wpisz następujący program, część 19
  2→S
  Hex
  42447F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  5CC0030E:Prog 0
  40237C44:Prog 0
  952BA605:Prog 0
  7F449B0A:Prog 0
  A4017044:Prog 0
  9B54B003:Prog 0
  5CA2032B:Prog 0
  A4007C41:Prog 0
  43704112:Prog 0
  0AA7090C:Prog 0
  A77754A7:Prog 0
  03033403:Prog 0
  7440EB2B:Prog 0
  931F7744:Prog 0
  C22B93E2:Prog 0
  7F44C25E:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 151. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 152. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 153. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 251, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 154. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 19 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 155. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 156. Wybierz Prog 1
 157. Wpisz następujący program, część 20
  2→S
  Hex
  4244BF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  B5622B93:Prog 0
  E07444F4:Prog 0
  6045100F:Prog 0
  8018FB81:Prog 0
  5E82E0FB:Prog 0
  835E8420:Prog 0
  FB85FB86:Prog 0
  5E87805E:Prog 0
  90805E91:Prog 0
  01604050:Prog 0
  60451D5C:Prog 0
  92015C93:Prog 0
  21E91260:Prog 0
  70406C54:Prog 0
  92A35493:Prog 0
  C31305C3:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 158. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 159. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 160. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 247, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 161. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 20 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 162. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 163. Wybierz Prog 1
 164. Wpisz następujący program, część 21
  2→S
  Hex
  4244FF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  24B6807C:Prog 0
  45091A9A:Prog 0
  61549201:Prog 0
  54932158:Prog 0
  9900E099:Prog 0
  10E09920:Prog 0
  E09930E0:Prog 0
  58BD3700:Prog 0
  BD2700BD:Prog 0
  1700BD07:Prog 0
  0058579E:Prog 0
  E9569544:Prog 0
  FB870495:Prog 0
  7760459A:Prog 0
  F8075EB3:Prog 0
  021BBA61:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 165. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 166. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 167. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 254, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 168. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 21 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 169. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 170. Wybierz Prog 1
 171. Wpisz następujący program, część 22
  2→S
  Hex
  42453F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  7C453259:Prog 0
  C0FE4077:Prog 0
  0000FE40:Prog 0
  774583FE:Prog 0
  40774587:Prog 0
  FE407745:Prog 0
  77FE4077:Prog 0
  457DFE40:Prog 0
  77456BFE:Prog 0
  40774571:Prog 0
  70453D03:Prog 0
  95107045:Prog 0
  32029510:Prog 0
  70453203:Prog 0
  95017045:Prog 0
  32029501:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 172. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 173. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 174. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 266, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 175. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 22 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 176. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 177. Wybierz Prog 1
 178. Wpisz następujący program, część 23
  2→S
  Hex
  42457F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  70453256:Prog 0
  96FE585C:Prog 0
  B1A12396:Prog 0
  09744596:Prog 0
  54B1C170:Prog 0
  453254B1:Prog 0
  E1589772:Prog 0
  009F7200:Prog 0
  405A8041:Prog 0
  5D80600F:Prog 0
  9940CC01:Prog 0
  415A905E:Prog 0
  8108F394:Prog 0
  FB86C900:Prog 0
  5E8208A8:Prog 0
  032B06A1:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 179. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 180. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 181. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 243, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 182. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 23 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 183. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 184. Wybierz Prog 1
 185. Wpisz następujący program, część 24
  2→S
  Hex
  4245BF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  7445CC2B:Prog 0
  87007445:Prog 0
  CC5E8308:Prog 0
  0C830F74:Prog 0
  45D50A03:Prog 0
  81EC83EC:Prog 0
  83EC8342:Prog 0
  462B0794:Prog 0
  015E8408:Prog 0
  A2836123:Prog 0
  06C17445:Prog 0
  F5239509:Prog 0
  7C45F5F0:Prog 0
  1381134A:Prog 0
  010B8401:Prog 0
  7445E40A:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 186. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 187. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 188. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 244, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 189. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 24 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 190. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 191. Wybierz Prog 1
 192. Wpisz następujący program, część 25
  2→S
  Hex
  4245FF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  86010B82:Prog 0
  017445BB:Prog 0
  07940148:Prog 0
  08491F0A:Prog 0
  86080B81:Prog 0
  017445B6:Prog 0
  0CD23F97:Prog 0
  07006006:Prog 0
  20B300E0:Prog 0
  BB7040B3:Prog 0
  704058EF:Prog 0
  EFEFEFEF:Prog 0
  EFEF0000:Prog 0
  00000000:Prog 0
  000000EF:Prog 0
  AFAC28AC:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 193. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 194. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 195. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 235, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 196. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 25 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 197. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 198. Wybierz Prog 1
 199. Wpisz następujący program, część 26
  2→S
  Hex
  42463F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  AFEF00EF:Prog 0
  2E2A202A:Prog 0
  2EEF00EC:Prog 0
  A8A12020:Prog 0
  28EF00EF:Prog 0
  AC2A2028:Prog 0
  ACEF00EF:Prog 0
  A92C282C:Prog 0
  A9EF00EB:Prog 0
  282E282E:Prog 0
  28EB0018:Prog 0
  18181818:Prog 0
  181818EF:Prog 0
  AFAC2AAC:Prog 0
  AFEF0000:Prog 0
  E72400E7:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 200. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 201. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 202. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 256, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 203. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 26 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 204. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 205. Wybierz Prog 1
 206. Wpisz następujący program, część 27
  2→S
  Hex
  42467F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  02E700EF:Prog 0
  2EAAA0AA:Prog 0
  2EEF00EC:Prog 0
  AAA524A7:Prog 0
  28EF00EF:Prog 0
  AC2B272B:Prog 0
  ACEF00EF:Prog 0
  A92CA92C:Prog 0
  A9EF00EB:Prog 0
  28AEA8AE:Prog 0
  28EB0016:Prog 0
  14151713:Prog 0
  1514161C:Prog 0
  15100D0C:Prog 0
  0D101512:Prog 0
  12121212:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 207. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 208. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 209. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 257, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 210. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 27 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 211. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 212. Wybierz Prog 1
 213. Wpisz następujący program, część 28
  2→S
  Hex
  4246BF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  12121216:Prog 0
  0F0A0908:Prog 0
  070A0F00:Prog 0
  00000000:Prog 0
  00000012:Prog 0
  0B060302:Prog 0
  03060B00:Prog 0
  00000000:Prog 0
  00000010:Prog 0
  09040100:Prog 0
  01040900:Prog 0
  00000000:Prog 0
  00000010:Prog 0
  09040100:Prog 0
  01040900:Prog 0
  00000000:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 214. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 215. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 216. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 104, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 217. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 28 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 218. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 219. Wybierz Prog 1
 220. Wpisz następujący program, część 29
  2→S
  Hex
  4246FF40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  37600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  00000012:Prog 0
  0B060302:Prog 0
  03060B09:Prog 0
  09090909:Prog 0
  09090916:Prog 0
  0F0A0908:Prog 0
  070A0F0E:Prog 0
  0C0D0F0B:Prog 0
  0D0C0E1C:Prog 0
  15100D0C:Prog 0
  0D101500:Prog 0
  F0F1EF00:Prog 0
  01100001:Prog 0
  100F1100:Prog 0
  0E121F21:Prog 0
  00080007:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 221. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 222. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 223. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 181, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 224. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 29 z pamięci video do obszaru edytora plików.
 225. Wybierz tryb WRT (Mode 2)
 226. Wybierz Prog 1
 227. Wpisz następujący program, część 30
  2→S
  Hex
  42473F40:Prog 0
  5AF7415B:Prog 0
  34600008:Prog 0
  70000000:Prog 0
  0C090407:Prog 0
  006464FE:Prog 0
  2C2CF484:Prog 0
  000000FE:Prog 0
  01010103:Prog 0
  00704001:Prog 0
  47554755:Prog 0
  47554755:Prog 0
  47203A30:Prog 0
  EC3A5D38:Prog 0
  35335B5A:Prog 0
  0E5D3033:Prog 0
  34875B5A:Prog 0
  01434D00:Prog 0
  53534548:Prog 0
  43000000:Prog 0
  Dec
  M◿
  
 228. Opuść edytor wybierając tryb RUN (Mode 1)
 229. Uruchom Prog 1 i poczekaj, aż zakończy się kreślenie grafiki
 230. Jeżeli wyświetlona suma kontrolna jest różna od 222, trzeba uważnie sprawdzić poprawność kodów szesnastkowych w Prog 1, poprawić błąd i uruchomić ponownie.
 231. Uruchom Prog 2, który przeniesie część 30 z pamięci video do obszaru edytora plików

  Test gry i skasowanie niepotrzebnych programów


 232. Przejdź do edytora plików (Mode 0). Powinien się tam znaleźć program o nazwie CHESS zabezpieczony hasłem.
 233. Przejdź do trybu RUN (Mode 1)
 234. Uruchom Prog "CHESS"
 235. Jeżeli gra wystartowała, to gratulacje!
 236. Jeśli gra nie wystartowała, to któraś część mogła zostać pominięta lub zdarzył się błąd wpisywania kodów szesnastkowych nie wykryty przez sumę kontrolną. Trzeba spróbować wprowadzić programy ponownie.
 237. Przejdź do trybu PCL (Mode 3)
 238. Naciśnij Shift Del aby skasować obszar programów, ponieważ ładowarka hex jest już zbędna.

Tekst źródłowy gry


Jest to skomentowany listing programu wraz z kodami rozkazów, które po kawałku są wpisywane do Prog 1
Przyp. tłum. - komentarze do programu na razie pozostały w wersji oryginalnej. Może kiedyś...
0000:      ORG  &h4000
4000: FF     DB &hFF  ; znacznik końca pliku EOF
4001:
4001:      CHESSSTART:
4001: 4046AA      LDW IX,BOARD-1   ; Initialized board will be relocated to printer screen buffer
4004: 41472B      LDW IY,STEPVECS-1
4007: 42CC00      LDW IZ,&hCC01-1  ; Here will be the board
400A: 600008      CAL &h0008     ; Relocate routine
400D: 41C800   LDW IY,&hC800 ; StackPos=0 in memory for large screen buffer
4010: 569208   LD R74,8 ; GameSide=8 for White, 16 for Black
4013:      ; LDM R64..R71,0 ; Initialise some global variables
4013: 568380   ld R67,128
4016:      ; R72..R73,0 ; FunctionValue=0
4016:      ; R69..R70 ; RootEval=0
4016:      ; LDM R69..R70,0
4016:      ; R65..R66,0 ; N=0
4016:      ; R67  ; RootEp
4016:      LEVEL EQU 4
4016:
4016:      LP:     ; do {         Main game loop
4016: 578940   LDM R65..R66,0 ; N=0
4019:
4019: 60452A   CAL ENTERMOVE   ; Display board and return variables InputFrom and InputTo after Graph is pressed or Range twice
401C:      ; Now prepare parameters to call main search routine
401C: 5C8041   LD R0,R74  ;           Side=GameSide;
401F: FB81    BYD R1      ;      Alpha=-INF;
4021: 5E82E0   LD R2,&hE0
4024: FB83    BYD R3       ;          Beta=INF;
4026: 5E8420   LD R4,&h20
4029: 5D85C0   LDM R5..R6,R69..R70 ;        Eval=RootEval;
402C: 5C8760   LD R7,R67 ;             epSqr=RootEp;
402F: 5E9008   LD R8,8 ;             LastTo=8; 8 is illegal square, this value indicates root of search tree
4032: 5E9102   LD R9,2 ;             Depth=2;
4035:
4035: 604510   CAL SAVEALL   ;          SaveAll();
4038:
4038: 604050   CAL SEARCH ;              Search();
403B:
403B: 60451D   CAL RESTALL ;              RestoreAll();
403E:
403E: 569509   LD R77,9 ;Cursor out of board
4041: 60459A   CAL DISP
4044:       ; For the move entered on keyboard, we will return Beta, it will remain INF (&h2000) if we are not in check, and the move is valid
4044:
4044:        ;      if (FunctionValue==INF) GameSide ^= 24;   Move is legal, flip GameSide between 8 and 16
4044: 239120   TSB R73,&h20
4047: 744016   JMP NZ,LP  ; Invalid move
404A: 079218   XR R74,&h18
404D: 704016   JMP LP ; } while (1);
4050:      ; db 0 ; accidentally one jump has FF in it
4050:      SEARCH:
4050: 40CC01   LDW IX,&hCC01    ; IX points to Board
4053: 42472C   LDW IZ,STEPVECS   ; IZ points to StepVecs
4056: 9900E0   STM +(IY),R0..R7   ; Store parameter in registers to memory , IY is stack for local variables
4059: 991020   STM +(IY),R8..R9
405C: 4D0A    SBW IY,10
405E:      ;  Alpha--;
405E: 1B8941   SBM R1..R2,1
4061:      ;  IterDepth = BestFrom = BestTo = 0;
4061: FBB5    BYD R29
4063: FBB1    BYD R25
4065: FBB2    BYD R26
4067:
4067:      ;  BestScore=-INF;
4067: FB92    BYD R10
4069: 5E93E0   LD R11,&hE0
406C:      ; Completely stupid full-width search in principle tries anything, even the most idiotic moves like taking a defended Pawn with a Queen.
406C:      ; Going into the search 'depth first', on the other hand, tends to dive deep into idiotic variations before realizing they were idiotic,
406C:      ; when accidentally hitting upon the proper refutation.
406C:      ;while( 1) {     Iterative deeping loop
406C:      ITDLOOP:
406C:      ;    h=0;  Variable h will be zero if we need to exit iterative deeping loop
406C: FBB7    BYD R31
406E:      ;    if (IterDepth++ < Depth)      Depth below 2 half moves
406E: 54B503   LD R88,R29
4071: 0AB501   AD R29,1
4074: 231103   TSB R88,R9
4077: 7F4080   JMP NC,ITDDELSE
407A:      ;     h=1;
407A: 5EB701   LD R31,1
407D: 7040B3   JMP ITDENDIF
4080:      ITDDELSE:
4080:      ;    else
4080:      ;    if  (LastTo==8 & InputFrom==0xFE) {     We are at thinked move, root of search
4080: 2B9008   TSB R8,8
4083: 7440B3   JMP NZ,ITDENDIF
4086: 2396FE   TSB R78,&hFE
4089: 7440B3   JMP NZ,ITDENDIF
408C:
408C:      ;    h=1;
408C: 5EB701   LD R31,1
408F:      ;    if (!(N<2048 & IterDepth<4)) { // Increasing these constants will make the game smarter, but much slower. Do not increase IterDepth above 12, due to allocated stack space
408F: 238204   TSB R66,LEVEL ; 4 * 256 positions to check
4092: 7F409B   JMP NC,SETIT
4095: 2BB504   TSB R29,LEVEL ; 4 half moves depth
4098: 7740B3   JMP C,ITDENDIF
409B:      SETIT:
409B:      ;     InputFrom=BestFrom;  // So, we are at root, thinked move and exhausted limit of moves or iteration depth. Set up the best move as it was entered
409B: 54B1C1   LD R78,R25
409E:      ;     InputTo=BestTo&~M;
409E: 54B2E1   LD R79,R26
40A1: 049777   AN R79,&h77
40A4:      ;     IterDepth=2;
40A4: 5EB502   LD R29,2
40A7:      ;     if (BestScore==-INF)
40A7:      ;      printf ("Check mate\n");
40A7: 2B93E0   TSB R11,&hE0  ; Write by putting Sprite CM
40AA: 7440B3   JMP NZ,ITDENDIF
40AD: 5EC10A   LD R33,10
40B0: 88C144   ST (IX+&h44),R33
40B3:      ;    }
40B3:      ;    }
40B3:      ITDENDIF:
40B3:      ;    if (! h)
40B3:      ;     break;    Exit the iterative deeping root
40B3: 2BB700   TSB R31,0
40B6: 7C44F7   JMP Z,ENDITDLOOP
40B9:      ;/* Each iteration consist of a move-generation run, immediately searching   */
40B9:      ;  /* all moves as they are generated. The best move from the previous iter-   */
40B9:      ;  /* ation (still contained in BestFrom, BestTo) is slipped in front, though.  */
40B9:      ;  /* To make this easier, move generation starts at StartSqr = BestFrom.     */
40B9:      ;  /* The highest -bit of BestTo indicates if there is a valid best move to try.     */
40B9:      ;    FromSqr = StartSqr = BestFrom;  Start from previous best move
40B9: 54B103   LD R88,R25
40BC: 5CB403   LD R28,R88
40BF: 5CA703   LD R23,R88
40C2:      ;    h = BestTo & S;
40C2: 54B203   LD R88,R26
40C5: 04B080   AN R88,128
40C8: 5CB703   LD R31,R88
40CB:      ;    if (IterDepth > 1)  /* unconsidered:static eval */
40CB: 56B001   LD R88,1
40CE: 233503   TSB R88,R29
40D1: 7F40DC   JMP NC,IFITELSE
40D4:      ;      BestScore = -INF;
40D4: FB92    BYD R10
40D6: 5E93E0   LD R11,&hE0
40D9: 7040E8   JMP ENDIFIT
40DC:      ;    else
40DC:      IFITELSE:
40DC:      ;      BestScore = Eval;
40DC: 548503   LD R88,R5
40DF: 5C9203   LD R10,R88
40E2: 548603   LD R88,R6
40E5: 5C9303   LD R11,R88
40E8:
40E8:      ENDIFIT:
40E8:      ;    N=N+1;  /* node count (for timing) */
40E8: 128941   ADM R65..R66,1
40EB:      ;    do {
40EB:      MAINDO:
40EB:      ;      Piece = Board[FromSqr];  /* scan board looking for piece */
40EB: A0A703   LD R88,(IX+R23)
40EE: 5CA503   LD R21,R88
40F1:      ;      if (Piece & Side) { /* This players piece */
40F1: 040003   AN R88,R0
40F4: 7C44A4   JMP Z,ENDPCSIDE
40F7:      ;        StepVec = PieceType = Piece & 7;  /* set StepVec > 0     */
40F7: 54A503   LD R88,R21
40FA: 04B007   AN R88,7
40FD: 5CA603   LD R22,R88
4100: 5CA003   LD R16,R88
4103:      ;        j = StepVecs[PieceType + 16]; /* first step vector Piece */ -1 to avoid FF in file editor
4103: 02B010   AD R88,16
4106: 5CC003   LD R32,R88
4109: A2C003   LD R88,(IZ+R32)
410C: 03B001   SB R88,1
410F: 5CA303   LD R19,R88
4112:      ;        while (1) {
4112:      DIRLOOP:
4112:
4112:      ;          if (PieceType > 2 & StepVec < 0)  /* loop over directions o[] */
4112: 56B002   LD R88,2
4115: 232603   TSB R88,R22
4118: 7F4126   JMP NC,BIDIRECT
411B: 2CA080   TAN R16,128
411E: 7C4126   JMP Z,BIDIRECT
4121:
4121:      ;           StepVec = -StepVec;
4121: E820    CMP R16
4123: 704131   JMP ENDBIDIR
4126:      ;          else
4126:      BIDIRECT:
4126:      ;           StepVec = -StepVecs[++j];
4126: 0AA301   AD R19,1
4129: A2A303   LD R88,(IZ+R19)
412C: E030    CMP R88
412E: 5CA003   LD R16,R88
4131:      ENDBIDIR:
4131:      ;          if (StepVec == 0)
4131:      ;           break;
4131: 2BA000   TSB R16,0
4134: 7C44A4   JMP Z,ENDDIRLOOP
4137:      ;          A:  /* resume normal after best */
4137:      RESUMENORMAL:
4137:      ;           ToSqr = FromSqr;
4137:      ;      /* For each direction we scan ToSqr along the ray startig at FromSqr.  */
4137:
4137: 54A703   LD R88,R23
413A: 5CB003   LD R24,R88
413D:      ;          SkipSqr = RookSqr = S;  /* S = 0x80 = dummy square */
413D: 5EA280   LD r18,128
4140: 5EA180   ld r17,128
4143:      ;          do {
4143:      ;      /* FromSqr, ToSqr here scan through all tentative moves. If there   */
4143:      ;      /* is an old best move to try first, this is indicated in the 8-bit  */
4143:      ;      /* of BestTo (which was copied from the S-bit), and we overrule the  */
4143:      ;      /* generated ToSqr (which might ly at other distance or in direction) */
4143:      ;      /* We then test if ToSqr is on the board, if we have an e.p. capture, */
4143:      ;      /* are blocked by an own piece, and if Pawn moves are valid.      */
4143:
4143:      DOCAPT:
4143:      ;            if (h != 0)
4143: 2BB700   TSB R31,0
4146: 7C4155   JMP Z,SETNEWTO
4149:      ;              ToSqr = BestTo ^ h;  /* sneak-in prev. best move */
4149: 54B203   LD R88,R26
414C: 073703   XR R88,R31
414F: 5CB003   LD R24,R88
4152: 70415B   JMP SETCAPTSQR
4155:      ;            else
4155:      SETNEWTO:
4155:      ;              ToSqr += StepVec;
4155: 54A003   LD R88,R16
4158: 0A3003   AD R24,R88
415B:      SETCAPTSQR:
415B:      ;            CaptSqr = ToSqr;
415B: 54B003   LD R88,R24
415E: 5CB303   LD R27,R88
4161:      ;            if (ToSqr & M) break; /* board edge hit (M=0x88) */
4161: 2CB088   TAN R24,&h88
4164: 7444A1   JMP NZ,ENDDOCAPT
4167:      ; nie można wykonać roszady jeżeli król jest szachowany lub musi przejść przez atakowane pola
4167:      ;            if ((epSqr - S && Board[epSqr] && ToSqr - epSqr < 2 & epSqr - ToSqr < 2))
4167: 2B8780   TSB R7,128
416A: 7C4199   JMP Z,CHECKENPAS
416D: A08703   LD R88,(IX+R7)
4170: 23B000   TSB R88,0
4173: 7C4199   JMP Z,CHECKENPAS
4176: 54B003   LD R88,R24
4179: 030703   SB R88,R7
417C: 03B002   SB R88,2
417F: 24B080   TAN R88,128
4182: 7C4199   JMP Z,CHECKENPAS
4185: 548703   LD R88,R7
4188: 033003   SB R88,R24
418B: 03B002   SB R88,2
418E: 24B080   TAN R88,128
4191: 7C4199   JMP Z,CHECKENPAS
4194:      ;              BestScore = INF; /* castling-on-Pawn-check bug fixed */
4194: FB92    BYD R10
4196: 5E9320   LD R11,&h20
4199:      CHECKENPAS:
4199:      ;            if (PieceType < 3 & ToSqr == epSqr) /* shift CaptSqr if e.p.  */
4199: 2BA603   TSB R22,3
419C: 7F41AB   JMP NC,SETVICTIM
419F: 54B003   LD R88,R24
41A2: 230703   TSB R88,R7
41A5: 7441AB   JMP NZ,SETVICTIM
41A8:      ;              CaptSqr ^= 16;
41A8: 0FB310   XR R27,16
41AB:      SETVICTIM:
41AB:      ;            Victim = Board[CaptSqr]; Take piece we capture
41AB: A0B303   LD R88,(IX+R27)
41AE: 5CA403   LD R20,R88
41B1:      ;            if (Victim & Side                          /* capture own       */
41B1:      ;                 | PieceType < 3 & !(ToSqr - FromSqr & 7) - !Victim)   /* bad pawn move       */
41B1: F3B1    BYD R89
41B3: 54B003   LD R88,R24  ; ToSqr
41B6: 032703   SB R88,R23  ; From Sqr
41B9: 04B007   AN R88,7
41BC: 7C41C2   JMP Z,SV1
41BF: 56B101   LD R89,1
41C2:      SV1:
41C2: FBC0    BYD R32
41C4: 2BA400   TSB R20,0
41C7: 7C41CD   JMP Z,SV2
41CA: 5EC001   LD R32,1
41CD:      SV2:
41CD: 034023   SB R89,R32
41D0: FBC0    BYD R32
41D2: 2BA603   TSB R22,3
41D5: 7F41DB   JMP NC,SV3
41D8: 5EC001   LD R32,1
41DB:      SV3:
41DB: 0C4023   AN R32,R89
41DE: 54A403   LD R88,R20
41E1: 040003   AN R88,R0
41E4: 0E4003   OR R32,R88
41E7:      ;              break;
41E7: 7444A1   JMP NZ,ENDDOCAPT
41EA:      ;            i = PieceVal[Victim & 7];  /* value of victim piece.16 bit  */
41EA: 54A403   LD R88,R20
41ED: 04B007   AN R88,7
41F0: 5CC003   LD R32,R88
41F3: 424744   LDW IZ,PIECEVAL
41F6: A2C003   LD R88,(IZ+R32)
41F9: 5C9603   LD R14,R88
41FC: 42474C   LDW IZ,PIECEVALHI
41FF: A2C003   LD R88,(IZ+R32)
4202: 5C9703   LD R15,R88
4205: 42472C   LDW IZ,STEPVECS
4208:      ;            if (i < 0)   /* King capture gives maximal score  */
4208: 2C9780   TAN R15,128
420B: 7C4213   JMP Z,TESTCUT
420E:      ;            BestScore = INF     ; /* castling-on-Pawn-check bug fixed */
420E: FB92    BYD R10
4210: 5E9320   LD R11,&h20
4213:
4213:      TESTCUT:
4213:      ;            if (BestScore >= Beta)  /* abort on fail high    */
4213: 549263   LD R91,R10
4216: 549383   LD R92,R11
4219: 130383   SBM R91..R92,R3..R4
421C: 24B480   TAN R92,128
421F:
421F:      ;              goto CutOff;
421F: 7C44B3   JMP Z,CUTOFF
4222:      ;      /* We now have a move to search. If there is depth left, we different- */
4222:      ;      /* ially update the evaluation, Make the move, Search it recursively  */
4222:      ;      /* UnMake it, and update the best score & move. If not, we ignore it. */
4222:
4222:      TEST:
4222:      ;            if (s = IterDepth - (ToSqr != LastTo)) {  /* remaining depth(-recapt.)*/
4222: 54B503   LD R88,R29
4225: 5CB603   LD R30,R88
4228: 54B003   LD R88,R24
422B: 231003   TSB R88,R8
422E: 7C4234   JMP Z,SETITDEP
4231: 0BB601   SB R30,1
4234:
4234:      SETITDEP:
4234: 2BB600   TSB R30,0
4237: 7C4404   JMP Z,ENDSCOREIF
423A:      ;              if (PieceType < 6)   /* center positional pts.  */
423A: 5F9CA0   LDM R12..R13,0
423D: F3B5    BYD R93
423F: 2BA606   TSB R22,6
4242: 7F4263   JMP NC,STARTMOVE
4245:      ;                Score = Board[FromSqr + 8] - Board[ToSqr + 8];
4245: 54A703   LD R88,R23
4248: 02B008   AD R88,8
424B: 5CC003   LD R32,R88
424E: A0C083   LD R92,(IX+R32)
4251: 1A14A3   ADM R12..R13,R92..R93
4254: 54B003   LD R88,R24
4257: 02B008   AD R88,8
425A: 5CC003   LD R32,R88
425D: A0C083   LD R92,(IX+R32)
4260: 1B14A3   SBM R12..R13,R92..R93
4263:
4263:      ;              else
4263:      ;                Score = 0;
4263:
4263:      STARTMOVE
4263:      ;       /* Make move & evaluate                       */
4263:
4263:      ;              Board[RookSqr] = Board[CaptSqr] = Board[FromSqr] = 0;
4263: F3B0    BYD R88
4265: 80A103   ST (IX+R17),R88
4268: 80B303   ST (IX+R27),R88
426B: 80A703   ST (IX+R23),R88
426E:
426E:      ;              Board[ToSqr] = Piece | 32; /* do move, set non-virgin bit (Piece moved)*/
426E: 54A503   LD R88,R21
4271: 06B020   OR R88,32
4274: 80B003   ST (IX+R24),R88
4277:      ;              if (!(RookSqr & M)) /* castling */
4277: 54A103   LD R88,R17
427A: 04B088   AN R88,&h88
427D: 74428C   JMP NZ,TESTPAWN
4280:      ;                Board[SkipSqr] = Side + 6, Score += 30;  Put Rook and Score
4280:
4280: 548003   LD R88,R0
4283: 02B006   AD R88,6
4286: 80A203   ST (IX+R18),R88
4289: 1A9CBE   ADM R12..R13,30
428C:      TESTPAWN:
428C:      ;              if (PieceType < 3) {  /* pawns:          */
428C: 2BA603   TSB R22,3
428F: 7F42F1   JMP NC,SETNEWBETA
4292:      ;                Score -= 9 * ((FromSqr - 2 & M || Board[FromSqr - 2] - Piece) + /* structure, undefended  */
4292:      ;                  (FromSqr + 2 & M || Board[FromSqr + 2] - Piece) - 1); /* squares plus bias */
4292: 56B40A   LD R92,10
4295: F3B5    BYD R93
4297: 54A703   LD R88,R23
429A: 03B002   SB R88,2
429D: 5CC003   LD R32,R88
42A0: 04B088   AN R88,&h88
42A3: 7442AF   JMP NZ,PAWNPUNIS1
42A6: A0C003   LD R88,(IX+R32)
42A9: 032503   SB R88,R21
42AC: 7C42B2   JMP Z,PAWNCHECK2
42AF:      PAWNPUNIS1:
42AF: 1B14A3   SBM R12..R13,R92..R93
42B2:      PAWNCHECK2
42B2: 54A703   LD R88,R23
42B5: 02B002   AD R88,2
42B8: 5CC003   LD R32,R88
42BB: 04B088   AN R88,&h88
42BE: 7442CA   JMP NZ,PAWNPUNIS2
42C1: A0C003   LD R88,(IX+R32)
42C4: 032503   SB R88,R21
42C7: 7C42CD   JMP Z,PAWNAWARD
42CA:      PAWNPUNIS2:
42CA: 1B14A3   SBM R12..R13,R92..R93
42CD:      PAWNAWARD:
42CD: 1A14A3   ADM R12..R13,R92..R93
42D0:
42D0:      ;                if (ToSqr + StepVec + 1 & S)  /* promote Pawn */
42D0: 54B003   LD R88,R24
42D3: 022003   AD R88,R16
42D6: 02B001   AD R88,1
42D9: 04B080   AN R88,128
42DC: 7C42F1   JMP Z,SETNEWBETA
42DF:      ;                  Board[ToSqr] |= 7, i += 800;  /* promote Pawn to Queen, update score */
42DF: A0B003   LD R88,(IX+R24)
42E2: 06B007   OR R88,7
42E5: 80B003   ST (IX+R24),R88
42E8: 56B684   LD R94,&h84
42EB: 56B703   LD R95,3
42EE: 1A16E3   ADM R14..R15,R94..R95
42F1:
42F1:      ;              }
42F1:      ; Now recursive call of Eval function to calculate value of reply
42F1:      ; Set new Beta value to -MAX(BestScore,Alpha)
42F1:      SETNEWBETA:
42F1:      ;              if (BestScore > Alpha)
42F1: 549223   LD R89,R10
42F4: 549343   LD R90,R11
42F7: 130143   SBM R89..R90,R1..R2
42FA: 7C4312   JMP Z,NEWALP1
42FD: 24B280   TAN R90,128
4300: 744312   JMP NZ,NEWALP1
4303:      ;                NewBeta = -BestScore;
4303: 559263   LDM R90..R91,R10..R11
4306: E10263   CMPM R90..R91
4309: 5CC043   LD R32,R90
430C: 5CC163   LD R33,R91
430F: 70431E   JMP REPLYEVAL
4312:
4312:      ;              else NewBeta = -Alpha;
4312:      NEWALP1:
4312: 558143   LDM R89..R90,R1..R2
4315: E10143   CMPM R89..R90
4318: 5CC023   LD R32,R89
431B: 5CC143   LD R33,R90
431E:
431E:      ; //              Score = -Search(24 - Side, -Beta, NewBeta, -Eval - Score - i, SkipSqr, ToSqr, s);
431E:      REPLYEVAL:
431E:      ;            if (StackPos < 24*32) {
431E:      ; TSB r121,&hCB       IY Stack checking
431E:      ; JMP NC,REPLYFINISH
431E:      ;              SaveAll();  All local variables to IY stack
431E: 604510    CAL SAVEALL
4321:      ;              Side=24-Side; Flip side
4321: 0F8018    XR R0,24
4324:      ;              Alpha=-Beta;
4324:
4324: 558383   LDM R91..R92,R3..R4
4327: E10383   CMPM R91..R92
432A: 5C8163   LD R1,R91
432D: 5C8283   LD R2,R92
4330:      ;              Beta=NewBeta;
4330: 54C003   LD R88,R32
4333: 5C8303   LD R3,R88
4336: 54C103   LD R88,R33
4339: 5C8403   LD R4,R88
433C:      ;              Eval=(-Eval-Score-i); /* New Eval         */
433C: 5494A3   LD R93,R12
433F: 5495C3   LD R94,R13
4342: 1A05C3   ADM R5..R6,R93..R94
4345: 5496A3   LD R93,R14
4348: 5497C3   LD R94,R15
434B: 1A05C3   ADM R5..R6,R93..R94
434E: E905C0   CMPM R5..R6
4351:
4351:      ;              epSqr=SkipSqr; /* New en passant square */
4351: 54A203   LD R88,R18
4354: 5C8703   LD R7,R88
4357:      ;              LastTo=ToSqr;
4357: 54B003   LD R88,R24
435A: 5C9003   LD R8,R88
435D:      ;              Depth=s;
435D: 54B603   LD R88,R30
4360: 5C9103   LD R9,R88
4363:
4363:      ;              Search(); Recursion
4363: 604050   CAL SEARCH
4366:      ;              RestoreAll(); Back from IY stack
4366: 60451D   CAL RESTALL
4369:      ;              Score= -FunctionValue;  Oponent reply is negative
4369: 5C9401   LD R12,R72
436C: 5C9521   LD R13,R73
436F: E914A0   CMPM R12..R13
4372:      ;            }
4372:      REPLYFINISH:
4372:      ;       /* If the Search routine was called as move-legality checker, we   */
4372:      ;       /* now return before unmaking the move if it was the input move.   */
4372:
4372:      ;              if (InputFrom != 0xFE)  Here we are if we entered the move, recursion was used for legality check
4372: 2396FE   TSB R78,&hFE
4375: 7C43B2   JMP Z,TAKEBACK
4378:      ;                if (Score + INF && FromSqr == InputFrom & ToSqr == InputTo & LastTo == 8) { // Move found
4378: 2B95E0   TSB R13,&hE0
437B: 7C43AC   JMP Z,ALTENTERSC
437E: 2B27C1   TSB R23,R78
4381: 7443AC   JMP NZ,ALTENTERSC
4384: 2B30E1   TSB R24,R79
4387: 7443AC   JMP NZ,ALTENTERSC
438A: 2B9008   TSB R8,8
438D: 7443AC   JMP NZ,ALTENTERSC
4390:
4390:
4390:      ;                  RootEval = -Eval - i;  /* update eval, material  */
4390: 5485C3   LD R94,R5
4393: 5486E3   LD R95,R6
4396: 1216E3   ADM R94..R95,R14..R15
4399: E106E3   CMPM R94..R95
439C: 9737C0   STM -(SP),R95..R94
439F: B305C0   LDM R69..R70,(SP)+
43A2:      ;                  RootEp = SkipSqr;
43A2: 54A260   LD R67,R18
43A5:      ;                  if (Board[ToSqr] - Piece & 7 && P - InBuf > 5)
43A5:      ;                    Board[ToSqr] -= InBuf[4] & 3; /* under-promotions */
43A5:      ; NOT IMPLEMENTED
43A5:      ;                  FunctionValue=Beta; /* Not in check signal  */
43A5: 548301   LD R72,R3
43A8: 548421   LD R73,R4
43AB:      ;                  return;
43AB: 58     RTN
43AC:      ;                }
43AC:      ALTENTERSC:
43AC:      ;                Score = BestScore;  /* (prevent fail-lows on  K-capt. replies)    */
43AC: 9F1340   STM -(SP),R11..R10
43AF: BB14A0   LDM R12..R13,(SP)+
43B2:
43B2:      ;              }
43B2:      TAKEBACK:
43B2:      ; undo move,RookSqr can be dummy
43B2:      ;              Board[RookSqr] = Side + 6;
43B2: 548003   LD R88,R0
43B5: 02B006   AD R88,6
43B8: 80A103   ST (IX+R17),R88
43BB:      ;              Board[SkipSqr] = Board[ToSqr] = 0;
43BB: F3B0    BYD R88
43BD: 80A203   ST (IX+R18),R88
43C0: 80B003   ST (IX+R24),R88
43C3:      ;              Board[FromSqr] = Piece;
43C3: 54A503   LD R88,R21
43C6: 80A703   ST (IX+R23),R88
43C9:
43C9:      ;              Board[CaptSqr] = Victim;
43C9: 54A403   LD R88,R20
43CC: 80B303   ST (IX+R27),R88
43CF:
43CF:      ;       /* Process score. If the move just searched was a previous best   */
43CF:      ;       /* move that was tried first, we take its Score and redo the first  */
43CF:      ;       /* ray of this piece. Otherwise update best score and move.     */
43CF:
43CF:
43CF:      ;              if (Score > BestScore)
43CF: 549443   LD R90,R12
43D2: 549563   LD R91,R13
43D5: 131263   SBM R90..R91,R10..R11
43D8: 7C43F9   JMP Z,TESTH
43DB: 24B380   TAN R91,128
43DE: 7443F9   JMP NZ,TESTH
43E1:
43E1:      ;                BestScore = Score, BestFrom = FromSqr, BestTo = ToSqr | S & SkipSqr;  /* Update and mark non-castling with S */
43E1: 9F1580   STM -(SP),R13..R12
43E4: BB1260   LDM R10..R11,(SP)+
43E7: 54A703   LD R88,R23
43EA: 5CB103   LD R25,R88
43ED: 56B080   LD R88,128
43F0: 042203   AN R88,R18
43F3: 063003   OR R88,R24
43F6: 5CB203   LD R26,R88
43F9:
43F9:
43F9:      TESTH:
43F9:      ;              if (h) {
43F9: 2BB700   TSB R31,0
43FC: 7C4404   JMP Z,ENDSCOREIF
43FF:
43FF:      ;                h = 0;
43FF: FBB7    BYD R31
4401:      ;                goto A;  Best is first done, now normal search
4401: 704137   JMP RESUMENORMAL
4404:      ;              }
4404:      ;            }
4404:      ENDSCOREIF:
4404:      ;      /* Determine if we have to continue scanning this ray. We must stop  */
4404:      ;      /* on a capture, or if the piece is a non-slider, with the exceptions */
4404:      ;      /* of double moves for Pawns and King (castlings!). Such double moves */
4404:      ;      /* cause setting of the SkipSqr, that otherwise is equal to the dummy S*/
4404:      ;            if(PieceType>2) {
4404: 56B002   LD R88,2
4407: 232603   TSB R88,R22
440A: 7F446C   JMP NC,NOPCM
440D:      ;             PieceMask=PieceType-3|j-7 ; /* King moving sideways,     */
440D: 54A323   LD R89,R19
4410: 03B107   SB R89,7
4413: 54A643   LD R90,R22
4416: 03B203   SB R90,3
4419: 5CC023   LD R32,R89
441C: 0E4043   OR R32,R90
441F:      ;             if (! PieceMask) {
441F: 2BC000   TSB R32,0
4422: 74446E   JMP NZ,RAYDECIDE
4425:      ;              RookSqr=FromSqr+3^StepVec>>1&7; /* virgin Rook in corner   */
4425: 54A703   LD R88,R23
4428: 02B003   AD R88,3
442B: 54A023   LD R89,R16
442E:      ;LD R90,r16
442E:      ;BIU R90
442E: F631    ROD R89
4430: 04B107   AN R89,7
4433: 5CA103   LD r17,R88
4436: 0F2123   XR R17,R89
4439:      ;              PieceMask=Board[RookSqr]-Side-6; /* virgin Rook in corner   */
4439: A0A103   LD R88,(IX+R17)
443C: 030003   SB R88,R0
443F: 03B006   SB R88,6
4442: 5CC003   LD R32,R88
4445:      ;              if (! PieceMask)
4445: 2BC000   TSB R32,0
4448: 74446E   JMP NZ,RAYDECIDE
444B:      ;               PieceMask= Board[RookSqr^1]|Board[RookSqr^2]; /* 2 empty sqrs. next to R */
444B: 54A103   LD R88,R17
444E: 07B001   XR R88,1
4451: 5CC103   LD R33,R88
4454: A0C123   LD R89,(IX+R33)
4457: 54A103   LD R88,R17
445A: 07B002   XR R88,2
445D: 5CC103   LD R33,R88
4460: A0C143   LD R90,(IX+R33)
4463: 5CC023   LD R32,R89
4466: 0E4043   OR R32,R90
4469: 70446E   JMP RAYDECIDE
446C:      ;             }
446C:      ;             }
446C:      ;             else
446C:      NOPCM:
446C:      ;              PieceMask=0;
446C: FBC0    BYD R32
446E:
446E:      RAYDECIDE
446E:      ;             if(FromSqr+StepVec-ToSqr|Piece&32|PieceMask )
446E: 54A503   LD R88,R21
4471: 04B020   AN R88,32
4474: 064003   OR R88,R32
4477: 54A723   LD R89,R23
447A: 022023   AD R89,R16
447D: 033023   SB R89,R24
4480: 5CC003   LD R32,R88
4483: 0E4023   OR R32,R89
4486: 7C4495   JMP Z,SETSKIP
4489:      ;              Victim+=PieceType<5; /* fake capt. for nonsliding pieces */
4489: 2BA605   TSB R22,5
448C: 7F449B   JMP NC,ENDSETSKIP
448F: 0AA401   AD R20,1
4492: 70449B   JMP ENDSETSKIP
4495:      ;            else 
4495:      SETSKIP:
4495:      ;              SkipSqr=ToSqr;    /* enable e.p. */
4495: 54B003   LD R88,R24
4498: 5CA203   LD R18,R88
449B:      ENDSETSKIP:
449B:      ;            }while(!Victim);  /* if not capt. continue ray */
449B: 2BA400   TSB R20,0
449E: 7C4143   JMP Z,DOCAPT
44A1:      ENDDOCAPT:
44A1:      ;
44A1:      ;        }
44A1: 704112   JMP DIRLOOP
44A4:      ENDDIRLOOP:
44A4:      ;      }
44A4:      ENDPCSIDE:
44A4:      ;    } while ((FromSqr = FromSqr + 9 & ~M) - StartSqr); /* next sqr. of board, wrap */
44A4: 0AA709   AD R23,9
44A7: 0CA777   AN R23,&h77
44AA: 54A703   LD R88,R23
44AD: 033403   SB R88,R28
44B0: 7440EB   JMP NZ,MAINDO
44B3:      ; /* All moves have been searched; wrap up iteration by testing for check- or  */
44B3:      ;  /* stalemate, which leave Score at -INF. Call Search with Depth=1 after null  */
44B3:      ;  /* move to determine if we are in check. Finally store result in hash.     */
44B3:
44B3:      ;    CutOff:
44B3:      CUTOFF:
44B3:      ;      if (BestScore > INF - M | BestScore < M - INF)
44B3: 2B931F   TSB R11,&h1F
44B6: 7744C2   JMP C,VERLEGAL
44B9: 2B93E2   TSB R11,&hE2
44BC: 7F44C2   JMP NC,VERLEGAL
44BF:
44BF:      FORCEITEREND:
44BF:      ;        IterDepth = 98;
44BF: 5EB562   LD R29,98
44C2:      VERLEGAL
44C2:      ;    if (BestScore == -INF) {
44C2: 2B93E0   TSB R11,&hE0
44C5: 7444F4   JMP NZ,FINISHED
44C8:
44C8:      ;//      BestScore = -Search(24 - Side, -INF, INF, 0, S, S, 1);
44C8:
44C8:
44C8:      ;              SaveAll();
44C8: 604510   CAL SAVEALL
44CB:      ;              Side=24-Side;
44CB: 0F8018   XR R0,24
44CE:      ;              Alpha=-INF;
44CE: FB81    BYD R1
44D0: 5E82E0   LD R2,&hE0
44D3:      ;              Beta=INF;
44D3: FB83    BYD R3
44D5: 5E8420   LD R4,&h20
44D8:      ;              Eval=0;
44D8: FB85    BYD R5
44DA: FB86    BYD R6
44DC:      ;              epSqr=S;
44DC: 5E8780   LD R7,128
44DF:      ;              LastTo=S;
44DF: 5E9080   LD R8,128
44E2:      ;              Depth=1;
44E2: 5E9101   LD R9,1
44E5:      ;              Search();
44E5: 604050   CAL SEARCH
44E8:      ;              RestoreAll();
44E8: 60451D   CAL RESTALL
44EB:      ;              BestScore= -FunctionValue;
44EB: 5C9201   LD R10,R72
44EE: 5C9321   LD R11,R73
44F1: E91260   CMPM R10..R11
44F4:
44F4:      ;    }
44F4:      FINISHED:
44F4:      ;    if (LastTo == 8) printf("%2d ply, %9d searched, %6d by (%2x,%2x)\n",
44F4:      ;      IterDepth - 1, N, BestScore, BestFrom, BestTo & 0x77);
44F4:      ;  }
44F4: 70406C   JMP ITDLOOP
44F7:      ENDITDLOOP:
44F7:      ;  BestScore += BestScore < Eval;  /* faster-gain award   */
44F7: 5492A3   LD R93,R10
44FA: 5493C3   LD R94,R11
44FD: 1305C3   SBM R93..R94,R5..R6
4500: 24B680   TAN R94,128
4503: 7C4509   JMP Z,SETFVAL
4506:
4506: 1A9A61   ADM R10..R11,1
4509:      ;  FunctionValue=BestScore;
4509:      SETFVAL:
4509: 549201   LD R72,R10
450C: 549321   LD R73,R11
450F:      ENDSEARCH:
450F:      ;  return;
450F: 58     RTN
4510:
4510:      ; THESE TWO SUBROUTINES SAVE AND RESTORE LOCAL VARIABLES
4510:
4510:
4510:      SAVEALL:           ; Save all registers representing local variables
4510: 9900E0   STM +(IY),R0..R7
4513: 9910E0   STM +(IY),R8..R15
4516: 9920E0   STM +(IY),R16..R23
4519: 9930E0   STM +(IY),R24..R31
451C: 58     RTN
451D:      RESTALL:           ; Restore all registers representing local variables
451D: BD3700   LDM R31..R24,(IY)-
4520: BD2700   LDM R23..R16,(IY)-
4523: BD1700   LDM R15..R8,(IY)-
4526: BD0700   LDM R7..R0,(IY)-
4529: 58     RTN
452A:
452A:      ; USER INTERFACE, CHECK KEYBOARD AND DISPLAY BOARD
452A:
452A:      ENTERMOVE
452A: 579EE9   LDM R78..R79,&h9  ; Initially no move selected
452D: 569544   LD R77,&h44 ; Cursor to center
4530: FB87    BYD R7 ; Flash flag for cursor
4532:      DRAWBOARD:
4532: 049577   AN R77,&h77 ; Wrap cursor if out of board
4535: 60459A   CAL DISP  ; Display the board
4538: F807    INV R7  ; Flip the cursor flag
453A: 5EB302   LD R27,2  ; Small loop of 512 passes
453D:      DELAY1:
453D: 1BBA61   SBM R26..R27,1
4540: 7C4532   JMP Z,DRAWBOARD
4543:
4543: 59C0    GST R32,KI  ; READ KEYBOARD and shift bits to determine keys
4545: FE40    ROD R32
4547: 770000   JMP C,0
454A: FE40    ROD R32
454C: 774583   JMP C,COMPMOVE
454F: FE40    ROD R32
4551: 774587   JMP C,SETFROMTO
4554: FE40    ROD R32
4556: 774577   JMP C,LEFTKEY
4559: FE40    ROD R32
455B: 77457D   JMP C,RIGHTKEY
455E: FE40    ROD R32
4560: 77456B   JMP C,UPKEY
4563: FE40    ROD R32
4565: 774571   JMP C,DOWNKEY
4568: 70453D   JMP DELAY1
456B:      ; Update cursor for each case
456B:
456B:      UPKEY:
456B: 039510   SB R77,16
456E: 704532   JMP DRAWBOARD
4571:      DOWNKEY:
4571: 029510   AD R77,16
4574: 704532   JMP DRAWBOARD
4577:      LEFTKEY:
4577: 039501   SB R77,1
457A: 704532   JMP DRAWBOARD
457D:      RIGHTKEY:
457D: 029501   AD R77,1
4580: 704532   JMP DRAWBOARD
4583:      COMPMOVE: ; Graph key, computer moves
4583: 5696FE   LD R78,&hFE
4586: 58     RTN
4587:      SETFROMTO: ; Disp key human moves
4587: 5CB1A1   LD R25,R77
458A: 239609   TSB R78,9  ; From field selected
458D: 744596   JMP NZ,SETTO
4590: 54B1C1   LD R78,R25
4593: 704532   JMP DRAWBOARD
4596:      SETTO:
4596: 54B1E1   LD R79,R25 ; To field selected
4599: 58     RTN
459A:      DISP:
459A: 977200   stm  -(sp),r122..r120 ; Save index registers
459D: 9F7200   stm  -(sp),r58..r56
45A0:
45A0:
45A0: 405A80   LDW IX,&h5A80 ; Start of video memory, clear screen routine
45A3: 415D80   LDW IY,&h5A80+768
45A6: 600F99   cal  &h0F99
45A9: 40CC01   LDW IX,&hCC01 ; IX points to Board
45AC: 415A90   LDW IY,&h5A80+16 ; IY points to video memory, centered board
45AF:      ; LD R5,&hEF
45AF: 5E8108   LD R1,8 ; Row loop counter
45B2: F394    BYD R76
45B4: FB86    BYD R6 ; tested position
45B6:      BRDLP:
45B6: C900    ST +(IY),0 ; First vertical column
45B8: 5E8208   LD R2,8 ; Piece loop counter
45BB:      BRDPIELP:
45BB: A803    LD R3,(IX)+ ; Take piece from board
45BD: 2B06A1   TSB R6,R77 ; Check if position is cursor
45C0: 7445CC   JMP NZ,IGNOREFLAGS ; if not do not flash
45C3: 2B8700   TSB R7,0       ; Test flash phase on/off
45C6: 7445CC   JMP NZ,IGNOREFLAGS ; if not do not flash
45C9:
45C9: 5E8308   LD R3,8 ; This field will be black square
45CC:      IGNOREFLAGS:
45CC: 0C830F   AN R3,&h0F ; We ignore upper nibble of piece
45CF: 7445D5   JMP NZ,FNDPSPRITE
45D2: 0A0381   AD R3,R76 ; Blank field will be interchanged as black/white
45D5:      FNDPSPRITE: ; Piece value will be multiplied by 8
45D5: EC83    BIU R3
45D7: EC83    BIU R3
45D9: EC83    BIU R3
45DB: 42462B   LDW IZ,EMPTYFIELD ; Set address of piece sprites
45DE: 079401   XR R76,1    ; Black/White field
45E1:      ; Sprite loop
45E1: 5E8408   LD R4,8
45E4:      PCLOOP:
45E4: A28361   LD R75,(IZ+R3) ; Take column of piece of field sprite
45E7: 2306C1   TSB R78,R6   ; If the field was previously selected, invert
45EA: 7445F5   JMP NZ,COPYPIECE
45ED: 239509   TSB R77,9
45F0: 7C45F5   JMP Z,COPYPIECE
45F3:
45F3:
45F3: F013    INV R75  ; Invert
45F5:      COPYPIECE:
45F5: 8113    ST +(IY),R75 ; Put the sprite column
45F7: 4A01    ADW IZ,1  ; move pointer to sprites
45F9: 0B8401   SB R4,1
45FC: 7445E4   JMP NZ,PCLOOP ; repeat sprite loop
45FF: 0A8601   AD R6,1  ; increase current postiion
4602:      ; XR R5,&hEF
4602: 0B8201   SB R2,1
4605: 7445BB   JMP NZ,BRDPIELP ; End piece loop
4608:      ; XR R5,&hEF
4608: 079401   XR R76,1 ; Next row starts with oposite field color
460B: 4808    ADW IX,8 ; Next row in board
460D: 491F    ADW IY,31 ; Next row in video memory
460F: 0A8608   AD R6,8  ; increase current position to next row
4612: 0B8101   SB R1,1
4615: 7445B6   JMP NZ,BRDLP
4618: 0CD23F   AN R42,&h3F ; PARAMETER DO REFRESH
461B:
461B: 970700   stm -(sp),r71..r64  ; Save global variables
461E: 600620   CAL &h0620  ; SYSTEM CALL REFRESH
4621: B300E0   ldm r64..r71,(sp)+  ; Restore global variables
4624:
4624: BB7040   ldm  r56..r58,(sp)+  ; Restore index registers
4627: B37040   ldm  r120..r122,(sp)+
462A:
462A: 58     RTN
462B:
462B:      ; Here are Piece screen definitions
462B:
462B: EFEFEFEFEFEFEF00
        EMPTYFIELD: DB &hEF,&hEF,&hEF,&hEF,&hEF,&hEF,&hEF,&h00
4633: 0000000000000000
        BLACKFIELD: DB &h00,&h00,&h00,&h00,&h00,&h00,&h00,&h00
463B: EFAFAC28ACAFEF00
        BLKPAWN:  DB &hEF,&hAF,&hAC,&h28,&hAC,&hAF,&hEF,&h00
4643: EF2E2A202A2EEF00
        BLKKING:  DB &hEF,&h2E,&h2A,&h20,&h2A,&h2E,&hEF,&h00
464B: ECA8A1202028EF00
        BLKKNIGHT: DB &hEC,&hA8,&hA1,&h20,&h20,&h28,&hEF,&h00
4653: EFAC2A2028ACEF00
        BLKBISHOP: DB &hEF,&hAC,&h2A,&h20,&h28,&hAC,&hEF,&h00
465B: EFA92C282CA9EF00
        BLKROOK:  DB &hEF,&hA9,&h2C,&h28,&h2C,&hA9,&hEF,&h00
4663: EB282E282E28EB00
        BLKQUEEN:  DB &hEB,&h28,&h2E,&h28,&h2E,&h28,&hEB,&h00
466B: 1818181818181818
        CURSOR:   DB &h18,&h18,&h18,&h18,&h18,&h18,&h18,&h18
4673: EFAFAC2AACAFEF00
        WHTPAWN:  DB &hEF,&hAF,&hAC,&h2A,&hAC,&hAF,&hEF,&h00
467B: 00E72400E702E700
        UNKNOWN3:  DB &h00,&hE7,&h24,&h00,&hE7,&h02,&he7,&h00
4683: EF2EAAA0AA2EEF00
        WHTKING:  DB &hEF,&h2E,&hAA,&hA0,&hAA,&h2E,&hEF,&h00
468B: ECAAA524A728EF00
        WHTKNIGHT: DB &hEC,&hAA,&hA5,&h24,&hA7,&h28,&hEF,&h00
4693: EFAC2B272BACEF00
        WHTBISHOP: DB &hEF,&hAC,&h2B,&h27,&h2B,&hAC,&hEF,&h00
469B: EFA92CA92CA9EF00
        WHTROOK:  DB &hEF,&hA9,&h2C,&hA9,&h2C,&hA9,&hEF,&h00
46A3: EB28AEA8AE28EB00
        WHTQUEEN:  DB &hEB,&h28,&hAE,&hA8,&hAE,&h28,&hEB,&h00
46AB:      ; BOARD left half is actual board, right half is field value. To check field legality binary AND the value with &h88
46AB: 16141517131514161C15100D0C0D1015
        BOARD:   DB 22 ,20,21,23,19,21,20,22, 28,21,16,13,12,13,16,21
46BB: 1212121212121212160F0A0908070A0F
              DB 18 ,18,18,18,18,18,18,18, 22,15,10, 9, 8, 7,10,15
46CB: 0000000000000000120B06030203060B
              DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  18,11, 6, 3, 2, 3, 6,11
46DB: 00000000000000001009040100010409
              DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9
46EB: 00000000000000001009040100010409
              DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9
46FB: 0000000000000000120B06030203060B
              DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  18,11, 6, 3, 2, 3, 6,11
470B: 0909090909090909160F0A0908070A0F
              DB 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,  22,15,10, 9, 8, 7,10,15
471B: 0E0C0D0F0B0D0C0E1C15100D0C0D101500
              DB 14,12,13,15,11,13,12,14,  28,21,16,13,12,13,16,21,0
472C:
472C: F0F1EF0001100001100F11000E121F2100
        STEPVECS  DB -16, -15, -17, 0, 1, 16, 0, 1, 16, 15, 17, 0, 14, 18, 31, 33, 0 ; /* step-vector lists */
473D: 0800070C090407
              DB 7+1, -1+1, 6+1, 11+1, 8+1, 3+1, 6+1 ; /* 1st dir. in StepVecs[] per piece*/
4744: 006464FE2C2CF484
        PIECEVAL  DB 0, 100, 100, -2, 44, 44, 244, 132 ; Absolute piece values low bytw  */
474C: 000000FE01010103
        PIECEVALHI DB 0,  0,  0, -2,  1,  1,  1, 3  ; High byte
4754:
4754:
4754:       ORG &h4755
4755: 704001   JMP CHESSSTART
4758: 4755475547554755
         db 'GUGUGUGU' ; odpowiada liczbie 4755475547554755
4760: 47203A30EC3A5D3835335B5A0E5D303334875B5A01
         DB 'G :0',&hEC,':]853[Z',&h0E,']034',&h87,'[Z',01
4775: 434D00   DB 'CM',00 ; hasło, 2 znaki
4778: 5353454843
         DB 'SSEHC' ; nazwa pliku, 5 znaków

Tekst źródłowy procedur przenoszących kod


Jest to skomentowany listing procedur wykonywanych w pamięci wideo, które przenoszą programy z pamięci wideo do pamięci edytora plików.
5AE8: 423FFF LDW IZ,&H3FFF ; adres docelowy - 1
5AEB: 405AF7 LDW IX,&H5AF7 ; adres źródłowy w pamięci video - 1
5AEE: 415B37 LDW IY,&H5B37 ; koniec źródła w pamięci wideo
5AF1: 600008 CAL 8 ; kopiowanie bloku pamięci
5AF4: 700000 JMP 0 ; ekran główny
5AF7: 00 DB 0 ; adres musi być podzielny przez 4
5AF8: FF4046 db &hFF,&h40,&h46 ; początek części gry
...

Pliki do ściągnięcia

plikchess.zip

Zawartość archiwum: