Indeks English versionEnglish version

Casio SF-9300 - opis sprzętu

Mikroprocesor HD62076 (Hitachi) lub μPD3055 (NEC)

mikroprocesor HD62076/uPD3055

Funkcje końcówek

Końcówka Symbol Funkcja
1..14A0..A13 szyna adresowa
15VSS minus zasilania
16..17A14..A15 szyna adresowa
18..23RA14..RA19 szyna adresowa
24WE sygnał strobu zapisu, aktywny niski poziom
25OE sygnał strobu odczytu, aktywny niski poziom
26..29FE, CS1..CS3 chip Enable, aktywny niski poziom
CS3: pamięć RAM 64kB
30..33E0..E3 Chip Enable, aktywny niski poziom.
E0: wewnętrzna pamięć ROM 128kB
E2: karta pamięci, pin 20
E3: karta pamięci, pin 33
34BCON  
35MDP2  
36SW  
37ONMK  
38TEST  
39VSS minus zasilania
40,41OSCO, OSCI rezonator ceramiczny 2.01MHz, OSCO jest wyjściem inwertera oscylatora
42VOSC zasilanie oscylatora
43,44VDD1, VDD2 plus zasilania
45V2ON sygnał wyjściowy Power On
46..53KI7..KI0 port wejściowy matrycy klawiatury, dostępny przez rejestr KY
54..65KAC, KC0..KC10 port wyjściowy matrycy klawiatury, sterowany przez rejestr KY
66VSS minus zasilania
67KC11 port wyjściowy matrycy klawiatury, sterowany przez rejestr KY
68INT2 wejście przerwań, sterowane z pin 28 układu HD62063
69INT1 wejście przerwań, połączone razem z P01 (dane odbierane z portu szeregowego)
70INT0 wejście przerwań, połączone razem z P02 (stan wyłącznika zasilania)
71BRK  
72..79P0..P7 8-bitowy dwukierunkowy port dostępny przez rejestr PD
Funkcja poszczególnych bitów portu:
P1 odbiera dane z portu szeregowego
P2 wejście sterowane z końcówki 14 gate array μPD65005, wysoki poziom gdy wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji ON
P3 wykrywa obecność karty (niski poziom napięcia gdy karta jest włożona)
P4,P5 sterują dwoma liniami matrycy klawiatury
80H1 4-bitowy port wyjściowy sterowany przez rejestr PE
81WENL połączone z VSS
82..84H2, L1, L2 4-bitowy port wyjściowy sterowany przez rejestr PE
L1: karta pamięci, pin 32 (wysoki poziom napięcia otwiera dostęp do pamięci RAM w karcie)
85
86
87
88
89
90
DT
PRO
FR
LP
GC
DE
sygnaly sterujące wyświetlacza
91VDD1 plus zasilania
92..99IO7..IO0 dwukierunkowa szyna danych
100VSS minus zasilania

Przebiegi na magistrali

przebiegi na magistrali

Wykres ilustruje przebiegi na magistrali systemowej zarejestrowane w czasie wykonywania następującej instrukcji:

7D29: 49 32  XR (IX),&H32

Klawiatura

Kolumny matrycy klawiatury są wybierane przez 13-bitowy port wyjściowy KC oraz dwie linie 8-bitowego portu P0. Wciśnięty klawisz łączy wybraną kolumnę z jednym z wierszy. Linie wierszy są odczytywane przez 8-bitowy port wejściowy KI.

układ klawiatury


Gniazdo karty pamięci

 01 - VSS    16 - IO5    31 - A17
 02 - A12    17 - IO6    32 - L1
 03 - A7     18 - IO7    33 - E3
 04 - A6     19 - VCC    34 - A18
 05 - A5     20 - E2     35 - A19
 06 - A4     21 - A10    36 - IO0
 07 - A3     22 - RD     37 - IO1
 08 - A2     23 - A11    38 - IO2
 09 - A1     24 - A9     39 - IO3
 10 - A0     25 - A8     40 - IO4
 11 - IO0    26 - A13    41 - IO5
 12 - IO1    27 - WR     42 - IO6
 13 - IO2    28 - A14    43 - IO7
 14 - IO3    29 - A15    44 - P03
 15 - IO4    30 - A16    45 - VDD

pin 19 - VCC, napięcie zasilające obecne po włączeniu organizera
pins 36..43 - połaczone z 11..18
pin 44 - port P3 mikroprocesora, wykrywa obecność karty, połączone z VSS wewnątrz karty
pin 45 - VDD, napięcie zasilające obecne cały czas