Indeks English version English version

Casio PB-700 - opis sprzętu


Magistrala systemowa

Zgodna z magistralą systemową kalkulatora FX-700P.


Pamięć RAM

Kalkulator PB-700 zawiera 4 układy scalone HD61914.


Złącze systemowe

złącze systemowe

Funkcje końcówek

Końcówka
złącza
Symbol Funkcja
1CE1Chip Enable portu drukarki, aktywny niski poziom
2GNDmasa (plus zasilania)
3CE2Chip Enable portu magnetofonu kasetowego, aktywny niski poziom
4CK1dwufazowy zegar
5INITwyjście sygnału sterującego drukarki INIT
6CK2dwufazowy zegar
7VDD3-5V gdy kalkulator włączony, 0V gdy wyłączony
8D1linia danych, bit 1
9BUSYwejście sygnału stanu drukarki BUSY
10D2linia danych, bit 2
11FAULTwejście sygnału stanu drukarki FAULT
12D3linia danych, bit 3
13OPwybór rejestru
14D4linia danych, bit  4
15GNDmasa (plus zasilania)

Port magnetofonu kasetowego

Port magnetofonu kasetowego interfejsu FA-4 jest prawie identyczny z interfejsem FA-3, a zatem protokół komunikacji jest również zgodny z protokołem używanym przez kalkulator FX-700P, ale z jedną drobną różnicą:

Kalkulator PB-700 zapisuje na taśmę więcej danych niż odczytuje z powrotem, np. nie odczytuje ostatnich 3 bajtów segmentu nazwy. W celu pominięcia tych danych kalkulator zamyka kanał komunikacyjny a następnie otwiera go z powrotem, co powoduje utratę kilku bajtów odczytywanych z taśmy i przesunięcie głowicy magnetofonu na "rozbiegówkę" następnego segmentu. Mało eleganckie rozwiązanie moim zdaniem...


Interfejs drukarki

Protokół komunikacji z portem drukarki można łatwo odtworzyć na podstawie schematu portu drukarki w interfejsie FA-4.