Indeks English versionEnglish version

Casio PB-2000C / AI-1000 - nieudokumentowane rozkazy

Karta OM-51P z językiem PROLOG, karta OM-52C z językiem C, karta OM-54A z językiem CASL, oryginalne systemy

CLEAR SUM
Suma kontrolna pamięci ROM.
CLEAR MON
Monitor podobny do komendy MON w PB-1000.

Karta OM-53B z językiem BASIC

SYSTEM SUM
Suma kontrolna pamięci ROM.
SYSTEM SW
Wywołuje menu ustawień portu RS232C, podobne do menu F.COM>Device>Switch w komputerku VX-4.
SYSTEM COPY
Kopiuje całą zawartośc dyskietki MD-100 na drugą dyskietkę.
SYSTEM SET
Umieszcza sekwencję kodów klawiszy (dwie cyfry szesnastkowe rozdzielone przecinkami) w buforze klawiatury.
Przykład (umieszcza łańcuch "HELLO" w buforze klawiatury):
10 SYSTEM SET 48,55,4C,4C,4F,0D
20 INPUT A$
30 PRINT A$
SYSTEM CALL
Wywołuje program w języku maszynowym, parametrem może być adres w pamięci lub nazwa pliku. Program może powrócić do interpretera BASIC lub trybu CAL za pomocą sekwencji rozkazów PST UA,&H54 oraz RTN.
SYSTEM BEEP ton, czas
Emituje dźwięk o częstotliwości = 455000 / (ton*27 + 122) Hz. Czas trwania dźwięku podaje się w sekundach, dozwolony zakres 1 do 59. Dozwolony zakres parametru ton wynosi 1 do 255.
SYSTEM CHR$ (code)
Wyświetla znak o podanym kodzie na aktualnej pozycji kursora używając trybu tekstowego sterownika LCD. Użycie ma sens tylko w programach, ponieważ nie jest modyfikowana zawartość bufora LEDTP.
Przykład (wyświetla znak "A"):
10 SYSTEM CHR$ (65)
20 GOTO 20

Podziękowania dla Xerxes'a.