Indeks English versionEnglish version

Casio PB-1000 - formaty danych

Kody i wzory znaków alfanumerycznych

Oba rysunki zostały wygenerowane programowo na podstawie danych zawartych w pamięciach ROM.


Pamięć ekranu tekstowego EDTOP

mapa pamięci ekranu tekstowego


Format kodowania liczb zmiennoprzecinkowych

Do kodowania liczb używany jest spakowany format BCD.
Mantysa w zakresie 1.000000000000 do 9.999999999999 zajmuje 13 cyfr, najpierw cyfry mniej znaczące.
Wykładnik zapisany jest w kodzie z przesunięciem, tzn. do wartości wykładnika dodane jest przesunięcie 100, dzięki czemu wynik jest zawsze liczbą dodatnią. Zajmuje 2 cyfry.
Pierwsza cyfra wykładnika oraz znak mantysy zajmuje jedną cyfrę:

  wartość = pierwsza_cyfra_wykładnika + 5 * znak_mantysy

Lista możliwych kombinacji wartości cyfry znaków:

  0 - mantysa dodatnia, wykładnik ujemny
  1 - mantysa dodatnia, wykładnik dodatni
  5 - mantysa ujemna, wykładnik ujemny
  6 - mantysa ujemna, wykładnik dodatni

Przykłady:

Liczba zmiennoprzecinkowa Mantysa Wykładnik Znaki
 1.000000000000E00 
-1.000000000000E00 
 1.000000000000E02 
-1.000000000000E02 
 3.141592653600E00 
-3.141592653600E00 
 1.000000000000E-02
-1.000000000000E-02
 3.333333333333E-01
-3.333333333333E-01
00 00 00 00 00 00 01
00 00 00 00 00 00 01
00 00 00 00 00 00 01
00 00 00 00 00 00 01
00 36 65 92 15 14 03
00 36 65 92 15 14 03
00 00 00 00 00 00 01
00 00 00 00 00 00 01
33 33 33 33 33 33 03
33 33 33 33 33 33 03
00
00
02
02
00
00
98
98
99
99
01
06
01
06
01
06
00
05
00
05

Kolejność w jakiej cyfry są zapisywane w pamięci nie jest stała. Przykłady:

1. format zapisu liczby w bloku rejestrów
 • rejestry $0-$6 przechowują mantysę
 • rejestr $7 przechowuje wykładnik
 • rejestr $8 przechowuje znaki na czterech mniej znaczących bitach
Przykładowa liczba 1.23456E78 jest kodowana następująco: 00 00 00 60 45 23 01 78 01
2. format zapisu na stosie użytkownika
 • pierwszy bajt przechowuje znaki na czterech mniej znaczących bitach
 • następne 7 bajtów przechowuje mantysę
 • ostatni bajt zawiera wykładnik
Przykładowa liczba 1.23456E78 jest kodowana następująco: 01 00 00 00 60 45 23 01 78
3. spakowany format zmiennych i stałych numerycznych
 • pierwsze 6 bajtów przechowuje początkowe 12 cyfr mantysy
 • dolne 4 bity następnego bajtu zawierają najbardziej znaczącą cyfrę mantysy, podczas gdy górne 4 bity zawierają mniej znaczącą cyfrę wykładnika
 • dolne 4 bity ostatniego bajtu zawierają bardziej znaczącą cyfrę wykładnika, podczas gdy górne 4 bity zawierają znaki mantysy i wykładnika
Przykładowa liczba 1.23456E78 jest kodowana następująco: 00 00 00 60 45 23 81 17