Indeks English versionEnglish version

Moduł pamięci RAM do mikrokomputera Elektronika MK-90

UZUPEŁNIENIE: Podane informacje były dotychczas uzyskane za pomocą "inżynierii wstecznej", mogą się zatem różnić od treści oryginalnej dokumentacji opublikowanej w dniu 22-12-2011.

Opis

Moduł jest przeznaczony do współpracy z przenośnym mikrokomputerem Elektronika MK-90 jako wymienny nośnik pamięci do zapisywania programów. Wymiana danych odbywa się przez magistralę szeregową z prędkością ok. 100kbit/s. Moduł zawiera tylko 10kB pamięci RAM, ale znajdujący się w nim układ sterownika potrafi adresować do 64kB.

Co jest w środku

Moduł zawiera 5 układów scalonych pamięci statycznej RAM typu KA537RU10 podtrzymywanych baterią litową oraz układ sterownika KA1835WG2.

Opis złącza

złącze modułu pamięci RAM

Końcówka Symbol Funkcja
1BATT. wyprowadzenie plusa wewnętrznej baterii litowej 3V
2VCC napięcie zasilające +5V
3CLOCK wejście impulsów zegarowych
4DATA wejście/wyjście danych szeregowych
5SELECT wejście wyboru układu
6GND masa

Protokół transmisji

Dane zapisywane do pamięci są taktowane narastającym zboczem impulsu CLOCK a pobierane przez moduł przy opadającym zboczu. Najpierw jest przesyłany bit najbardziej znaczący. Pierwszym przesyłanym bajtem po zmianie stanu wejścia SELECT z wysokiego na niski jest kod instrukcji. Po kodzie instrukcji następuje 16-bitowy adres lub dane.
Poniższy wykres przedstawia przykładową instrukcję Write Address (sygnały SELECT, CLOCK, DATA).

przebiegi czasowe operacji zapisu

Dane odczytywane z pamięci są taktowane opadającym zboczem impulsu CLOCK a pobierane przez mikrokomputer przy narastającym zboczu.
Poniższy wykres przedstawia przykładową instrukcję Read Data.

przebiegi czasowe operacji odczytu

Tablica instrukcji

Kod
instrukcji
Nazwa instrukcji Funkcja
0x00Read Status  
0x10Read Postdecrement Odczyt dowolnej ilości bajtów z pamięci modułu począwszy od lokacji wskazywanej przez rejestr adresu. Rejestr adresu jest automatycznie zmniejszany po każdym odebranym bajcie. Instrukcja nie używana przez mikrokomputer MK-90.
0x20Erase Postdecrement Zapis dowolnej ilości bajtów do pamięci modułu począwszy od lokacji wskazywanej przez rejestr adresu. Do rejestru adresu musi być wstępnie wpisana wartość 0xFFFF, w przeciwnym razie komenda jest ignorowana. Po każdym wysłanym bajcie jest on automatycznie zmniejszany. Instrukcja jest używana przez mikrokomputer MK-90 do kasowania pamięci modułu spacjami w czasie formatowania za pomocą INIT.
0x80Lock  
0x90Unlock  
0xA0Write Address Zapis 16-bitowego rejestru adresu, najpierw bajt bardziej znaczący.
0xB0Read Address Odczyt 16-bitowego rejestru adresu, najpierw bajt bardziej znaczący. Instrukcja nie używana przez mikrokomputer MK-90.
0xC0Write Postincrement Zapis dowolnej ilości bajtów do pamięci modułu począwszy od lokacji wskazywanej przez rejestr adresu. Rejestr adresu jest automatycznie zwiększany po każdym wysłanym bajcie.
0xD0Read Postincrement Odczyt dowolnej ilości bajtów z pamięci modułu począwszy od lokacji wskazywanej przez rejestr adresu. Rejestr adresu jest automatycznie zwiększany po każdym odebranym bajcie.
0xE0Write Postdecrement Instrukcja nie używana przez mikrokomputer MK-90.

Mniej znaczące cztery bity kodu instrukcji są bez znaczenia. Pozostałe kody nie wymienione w powyższej tablicy są ignorowane razem z następującymi po nich danymi.