Indeks English versionEnglish version

Emulator kalkulatora Elektronika MK-85

Program emuluje mikroprocesor kompatybilny z PDP-11 oraz używa oryginalnej zawartości pamięci ROM kalkulatora. Dzięki temu zachowuje się prawie dokładnie jak oryginał, łącznie ze wszystkimi błędami oraz możliwością programowania w języku maszynowym.
Wymaga komputera PC z systemem Windows.

Pliki do ściągnięcia

Wersja programu 49, ostatnie uaktualnienie 2019/09/07

plik mk85emsr.zip - teksty źródłowe programu w Delphi

plik mk85emex.zip - skompilowana wersja programu

Sposób użycia: rozpakować pliki do pustego katalogu a następnie uruchomić program mk85m.exe

downloadmk85emsl.zip - wersja dla środowiska Lazarus

Zrzuty ekranu

Zrzut ekranu emulatora MK-85

Okno debugera emulatora MK-85

Wskazówki dotyczące użytkowania

Wbudowany debuger

Panel deasemblera

Panel edytora binarnego

Panel rejestrów

Sterowanie programem

Plik mk85m.ini

Niektóre parametry emulatora można dostosować do indywidualnych potrzeb modyfikując plik mk85m.ini za pomocą dowolnego edytora tekstowego.
Opis zawartości tego pliku:

CpuSpeed=250
Ta wartość określa prędkość emulowanego procesora (ilość instrukcji wykonywanych co 10ms).
RamSize=2048
Ta wartość definiuje fizyczny rozmiar emulowanej pamięci RAM. Typowe wartości to 2048 dla modelu MK85 z 2kB pamięci RAM, oraz 6144 dla modelu MK85M z 6kB pamięci RAM. Po każdej zmianie konieczne jest skasowanie pliku ram.bin (w celu uniknięcia ostrzeżenia o próbie odczytu poza końcem pliku) oraz inicjalizacja pamięci za pomocą klawisza F8 lub komendy TEST.
Radix=16
Ta wartość określa podstawę systemu liczbowego używaną przez debuger (16 dla szesnastkowego, 8 dla oktalnego).

Odinstalowanie

W celu usunięcia emulatora wystarczy skasować podkatalog w którym został zainstalowany. Program nie dokonuje w systemie żadnych zmian poza swoim podkatalogiem.

Podziękowania


Programy do konwersji formatów

plik mk85emut.zip - rozmiar pliku: 31kB, teksty źródłowe i kody wykonywalne, DOS lub Windows (w okienku DOS)

BAS2RAM

Ten program dokonuje konwersji listy programów BASIC w formacie ASCII na obraz pamięci RAM mikrokomputera MK-85.

Sposób użycia: bas2ram.com program1.bas [program2.bas program3.bas ...]

RAM2BAS

Ten program dokonuje przeciwnej operacji, tzn. wyświetla programy BASIC z pliku obrazu pamięci RAM o nazwie podanej w wierszu komend.

Sposób użycia: ram2bas.com infile.bin

RAM2VARS

Funkcja zbliżona do poprzedniego, ale wyświetla listę zmiennych zamiast programów.