Indeks English version English version

Elektronika MK-85 - pamięć masowa

Moim zdaniem, najpoważniejszą wadą MK-85 w stosunku do pierwowzoru Casio FX-700P jest brak obsługi jakiejś zewnętrznej pamięci masowej. Przedstawiony projekt wykorzystuje możliwość programowania w języku maszynowym do realizacji zapisu programów BASIC w nieulotnej pamięci szeregowej.

Hardware

Do realizacji projektu wybrana została popularna szeregowa pamięć EEPROM typu 93C86 z magistralą Microwire, podłączona do portu klawiatury. Pamięć EEPROM powinna być wyciągana lub wkładana do podstawki tylko przy wyłączonym kalkulatorze.

Schemat połączeń

schemat połączeń

Software

W pamięci EEPROM zapisywana jest tablica adresów programów BASIC z adresu 822C-823F oraz segment kodu programów począwszy od adresu 826A.

Sposób użycia

 1. Najpierw trzeba zarezerwować 00B0 bajtów pamięci RAM przez wpisanie wartości 8750 do zmiennej systemowej ramtop pod adresem 8252. Jest to równoważne wpisaniu łańcucha input string w odpowiedzi na INPUT.
 2. Następnie trzeba użyć programu ładującego do wpisania kodu programu do zarezerwowanego obszaru pamięci RAM.
 3. Program uruchamia się wpisując łańcuch input string gdy chcemy zapisać programy BASIC, lub input string gdy programy BASIC mają być wczytane. W czasie transmisji nie wolno wciskać żadnych klawiszy. Transmisja trwa kilka sekund, zależnie od wielkości pliku. Po zakończeniu powinien pojawić się na wyświetlaczu napis READY P0.

Wygodnie jest pozostawić program startujący jako P0 i używać tylko P1-P9 dla innych programów w języku BASIC.

Listing programu

; port 100, bit 7 - Data Output
; port 102, bit 1 - Data Input
; port 102, bit 2 - Clock
; port 102, bit 3 - Chip Select

    .radix 16

start: mov   #E,@#102    ;CE=0, CK=0, DO=0
    mov   #822C,r4    ;adres początkowy RAM
    mov   #C000,r3    ;komenda READ i adres EEPROM
    clr   r5       ;bez opóźnień
    cmpb  @#825A,#4C   ;'L', load
    beq   loop
    mov   #A000,r3    ;komenda WRITE i adres EEPROM
    mov   #20,r5     ;opóźnienie ok. 10ms
    cmpb  @#825A,#53   ;'S', save
    bne   end

; Write Enable
    mov   #9800,r1    ;komenda EWEN
    mov   #E,r2      ;13 (dziesiętnie) impulsów clock
    jsr   pc,xfer
    mov   #E,@#102    ;CE=0, CK=0, DO=0
; transmisja danych
loop:  mov   r3,r1
    add   #8,r3      ;zwiększenie adresu EEPROM
    mov   #E,r2      ;13 (dziesiętnie) impulsów clock
    jsr   pc,xfer
    mov   (r4),r1     ;dana do zapisu, ignorowana przy odczycie
    mov   #11,r2     ;16 (dziesiętnie) impulsów clock
    jsr   pc,xfer
    mov   #E,@#102    ;CE=0, CK=0, DO=0
    mov   r5,r0      ;opóźnienie
    beq   load
    jsr   pc,@#10FC    ;czas zapisu do EEPROM ok. 10ms
    br   next
load:  mov   r1,(r4)     ;odczytana dana
next:  cmpb  (r4)+,(r4)+   ;zwiększenie adresu RAM
    cmp   r4,#8240
    bcs   loop
    bne   next1
    mov   #826A,r4    ;pominięcie obszaru zmiennych systemowych
next1: cmp   r4,@#823E
    bcs   loop
; Write Disable
end:  mov   #8000,r1    ;komenda EWDS
    mov   #E,r2      ;13 (dziesiętnie) impulsów clock
    jsr   pc,xfer
    mov   #E,@#102    ;CE=0, CK=0, DO=0
; restart systemu
    clr   r0       ;wektor reset
    jmp   (r0)

xfer1: bic   #4,r0      ;CK=1
    mov   r0,@#102
    mov   @#100,r0
    rolb  r0       ;Carry=/DO
; wysłanie r1 przez DI oraz odczyt z DO do r1
; oczekuje ilości_bitów+1 w r2
xfer:  rol   r1       ;Carry=/DI, bit 0 rejestru r1 = /DO
    mov   #3,r0      ;CE=1, CK=0, DI=0
    sbc   r0       ;CE=1, CK=0, DI=/Carry
    asl   r0
    mov   r0,@#102
    sob   r2,xfer1
    com   r1
    rts   pc

Dane dla programu ładującego

9000 !DF,15,0E,00,02,01,C4,15
9010 !2C,82,C3,15,00,C0,05,0A
9020 !D7,A7,5A,82,4C,00,11,03
9030 !C3,15,00,A0,C5,15,20,00
9040 !D7,A7,5A,82,53,00,28,02
9050 !C1,15,00,98,C2,15,0E,00
9060 !F7,09,68,00,DF,15,0E,00
9070 !02,01,C1,10,C3,65,08,00
9080 !C2,15,0E,00,F7,09,54,00
9090 !01,13,C2,15,11,00,F7,09
9100 !4A,00,DF,15,0E,00,02,01
9110 !40,11,03,03,DF,09,FC,10
9120 !01,01,4C,10,14,A5,17,21
9130 !40,82,E7,87,02,02,C4,15
9140 !6A,82,1F,21,3E,82,E1,87
9150 !C1,15,00,80,C2,15,0E,00
9160 !F7,09,18,00,DF,15,0E,00
9170 !02,01,00,0A,48,00,C0,45
9180 !04,00,1F,10,02,01,C0,17
9190 !00,01,40,8C,41,0C,C0,15
9200 !03,00,80,0B,C0,0C,1F,10
9210 !02,01,8F,7E,41,0A,87,00
9999 END

Programy do konwersji formatów

plik mk85util.zip - rozmiar pliku: 21kB, teksty źródłowe i kody wykonywalne, DOS lub Windows (w okienku DOS)

BAS2MK85

Ten program dokonuje konwersji listy programów BASIC w formacie ASCII na wewnętrzny format danych MK-85.

Sposób użycia: bas2mk85.com program1.bas [program2.bas program3.bas ...]

MK852BAS

Ten program dokonuje przeciwnej operacji, tzn. wyświetla zawartość pamięci EEPROM.

Sposób użycia: mk852bas.com infile.bin