Indeks English versionEnglish version

Różnice pomiędzy kalkulatorami Elektronika MK-85 i Casio FX-700P

Mimo że kalkulator Elektronika MK-85 jest wzorowany na Casio FX-700P, istnieją między nimi znaczące różnice. Poniższe informacje mają na celu ułatwienie użytkownikom FX-700P opanowania obsługi MK-85 oraz przenoszenia programów pomiędzy oboma modelami.


Nowe instrukcje występujące tylko w MK-85

CHR n - zwraca znak o podanym kodzie

 CHR 65         - wyświetla A

ASCI "character" - zwraca kod podanego znaku

 ASCI "A"        - wyświetla 65

GETC string, n - zwraca wybrany znak z łańcucha lub zmiennej łańcuchowej

 A$ = "ABCDEF"
 GETC (A$,3)      - wyświetla znak "C"

LETC "*******" - określa wzór znaku definiowanego przez użytkownika o kodzie 96, gwiazdki oznaczają kody bitmap z poniższej tablicy:

 00000 0  01000 8  10000 G  11000 O
 00001 1  01001 9  10001 H  11001 P
 00010 2  01010 A  10010 I  11010 Q
 00011 3  01011 B  10011 J  11011 R
 00100 4  01100 C  10100 K  11100 S
 00101 5  01101 D  10101 L  11101 T
 00110 6  01110 E  10110 M  11110 U
 00111 7  01111 F  10111 N  11111 V

 LETC "LALALAL"    - definiuje wzór szachownicy
 CHR 96        - wyświetla zdefiniowany znak

Tej instrukcji nie można używać w podprogramach z powodu błędu.

DRAW x, y - wyświetla piksel na współrzędnych ekranu x (dozwolony zakres 0 do 59) oraz y (dozwolony zakres 0 do 6), piksel w lewym dolnym rogu ma współrzędne 0,0

 10 FOR X=0 TO 59 STEP 2
 20 DRAW X, SIN(X*18)*3+3.5
 30 NEXT X

DRAWC x, y - podobna do DRAW z wyjątkiem tego, że piksel jest kasowany

AUTO skok_numerowania - automatycznie poprzedza wpisywane wiersze programu numerem wiersza

TEST - przeprowadza test pamięci ROM, RAM oraz wyświetlacza, wszystkie programy i dane zostaną przy tym skasowane

WHO - wyświetla informację o autorze oprogramowania sytemowego (nieudokumentowana)


Różnice ilościowe

  FX-700P MK-85 lub MK-85M
Ilość kroków programu 1568 1221 lub 5317
Ilość zmiennych 26 do 222 26 do 178 lub 690
Zakres wyświetlanych liczb ±1*10-99 do ±9.999999999*1099 ±1*10-4095 do ±9.999999999*104094
Zakres argumentów funkcji
sin x, cos x, tan x |x| < 1440° (8π rad, 1600 gra) ograniczony tylko reprezentacją liczb
arcsin x, arccos x |x| ≤ 1 |x| ≤ 1
arctan x nie określony |x| < 104094
log x, ln x x > 0 0 < x < 104094
ex x = 1 (uwaga 1) -9429 ≤ x ≤ +9429
pierwiastek kwadratowy x ≥ 0 0 ≤ x ≤ 104094
xy x > 0 (uwaga 2) |x| < 104094
jeżeli x < 0 to y musi być liczbą całkowitą

Uwagi

 1. Instrukcja obsługi modelu PC-4 (wersja OEM kalkulatora FX-700P) podaje następujący zakres argumentów:
  -227 ≤ x ≤ +230
  Jednakowoż w instrukcji FX-700P firma Casio niewyraźnie przyznaje się do obecności błędu w funkcji EXP i zaleca ograniczenie jej używania tylko do obliczania stałej matematycznej e (podstawa logarytmu naturalnego).
 2. W instrukcji obsługi modelu PC-4 zezwala się na ujemne wartości podstawy funkcji wykładniczej jeżeli wykładnik jest dodatnią liczbą całkowitą.

Tryby pracy klawiatury MK-85

Sekwencja klawiszy [MODE][.] przełącza klawiaturę pomiędzy trybem normalnym i rozszerzonym.

Tryb normalny

Tryb rozszerzony (wskazywany przez symbol EXT na wyświetlaczu)


Inne unikalne właściwości MK-85