Indeks English versionEnglish version

Opis układu scalonego HD61710A01

Układ HD61710A01 jest głównym elementem interfejsów Casio MD-100, FA-7, FA-80.

układ scalony HD61710A01

Funkcje końcówek

Końcówka Symbol Funkcja
2..5A3..A0 wejścia linii adresowych wybierających rejestry układu, stan wejścia A3 jest chyba ignorowany
6..13IO0..IO7 dwukierunkowa szyna danych
14
15
16
OE
WR
CS
sygnały sterujące magistrali
17CNTL wejście, wysoki poziom = reset, niski poziom = normalna praca
18INT wyjście zgłoszenia przerwań, aktywny niski poziom
22,23PON1,PON2 niskim poziom na tym wejściu załącza zasilanie wewnętrznej logiki układu
25P1  
26,27OSC1,OSC2 rezonator ceramiczny 612kHz, OSC1 jest wyjściem inwertera oscylatora
29,30OSC3,OSC4 rezonator kwarcowy 2.4576MHz, OSC4 jest wyjściem inwertera oscylatora
31SELOSC wybór źródła sygnału zegarowego:
wysoki poziom wybiera oscylator OSC1,OSC2
niski poziom wybiera oscylator OSC3,OSC4
33..40PD7..PD0 port danych drukarki
42
43
44
BUSY
FAULT
ACK
port statusu drukarki
45
46
STROBE
INIT
port sterujący drukarki
47..54PA0..PA7 port wejściowy ogólnego przeznaczenia, funkcja zależy od typu interfejsu:
FA-7 - wszystkie końcówki podłączone na VSS
FA-80 - przełączniki trybów drukowania
MD-100 - dane odczytywane z systemu stacji dysków
Kalkulatory PB-1000 i PB-2000C określają typ podłączonego urządzenia na podstawie stanu tego portu. Poszczególne wartości przyporządkowane są następującym urządzeniom:
&HFF - brak urządzenia wejścia/wyjścia
&H00 - FA-7
&H55 - MD-100 (wartość zwracana bezpośrednio po resecie, zanim zostaną wykonane jakiekolwiek operacje na stacji dysków)
55..62PB0..PB7 port wyjściowy ogólnego przeznaczenia, funkcja zależy od typu interfejsu:
FA-7, FA-80 - końcówka PB7 steruje przekaźnikiem silnika magnetofonu
MD-100 - dane wysyłane do systemu stacji dysków
65
67
68
EAR
MIC
PHASE
port interfejsu magnetofonu kasetowego
70TXD dane wysyłane przez port szeregowy
71
72
RTS
DTR
sygnały sterujące portu szeregowego
73RXD dane odbierane przez port szeregowy
74
75
76
CTS
DSR
DCD
sygnały statusu portu szeregowego
77..79SW0..SW2 przełączniki wyboru szybkości transmisji

Adresy rejestrów

A2 A1 A0 Dostęp Funkcja
000 Zapis rejestr sterujący portu szeregowego
bit 0 - ustawiony dla MT, skasowany dla RS232C
bit 1 - wybór kontroli nieparzystości gdy ustawiony, parzystości gdy skasowany
bit 2 - skasowany włącza kontrolę parzystości/nieparzystości
bit 3 - ustawiony dla 7 bitów danych, skasowany dla 8 bitów danych
bit 4 - ustawiony dla 1 bitu stopu, skasowany dla 2 bitów stopu
bity 5..7 - szybkość transmisji
Odczyt rejestr statusu portu szeregowego
bit 0 - znacznik wysyłania bajtu, kasowany po wysłaniu bajtu
bit 1 - znacznik odebrania bajtu, kasowany przez odczytanie rejestru wejściowego 010
bit 2 - stan wejścia CTS
bit 3 - stan wejścia DSR
bit 4 - stan wejścia DCD
bit 5 - znacznik błędu odbioru
bity 6..7 - skasowane przy obecności prawidłowego sygnału "rozbiegówki" z magnetofonu, tzn. gdy odchyłka częstotliwości nie przekracza -30% (bit 6) do +100% (bit 7)
001 Zapis rejestr sterujący portu szeregowego
bit 0 - uaktywnienie nadajnika transmisji szeregowej
bit 1 - uaktywnienie odbiornika transmisji szeregowej
bit 2 - stan wyjścia RTS
bit 3 - stan wyjścia DTR
Odczyt rejestr statusu portu szeregowego
bity 0..2 - błędy odbioru
bit 3 - stan wejścia SW0
bit 4 - stan wejścia SW1
bit 5 - stan wejścia SW2
010 Zapis rejestr sterujący portu szeregowego
bit 0 - zgłoszenie przerwania po odebraniu bajtu
Odczyt rejestr wejściowy portu szeregowego
011 Zapis rejestr wyjściowy portu szeregowego
Odczyt port wejściowy ogólnego przeznaczenia PA
100 Zapis port wyjściowy ogólnego przeznaczenia PB
Odczyt port statusu drukarki
bit 0 - stan wejścia BUSY
bit 1 - stan wejścia FAULT
bit 2 - ustawiany po wykryciu impulsu na wejściu ACK, kasowany przez wpisanie logicznej jedynki do bitu 2 rejestru 110
bity 3..7 powinny być równe 0
101 Zapis port danych drukarki PD
110 Zapis port sterujący drukarki
bit 0 - stan wyjścia STROBE
bit 1 - stan wyjścia INIT
bit 2 - wpisanie jedynki logicznej kasuje zatrzask ACK

Wybór szybkości transmisji

bity
765
baud
rate
0009600
0014800
0102400
0111200
100600
101300
110150
11175

Błędy odbioru

Funkcja bitów rejestru 001 została zidentyfikowana w wyniku deasemblacji oprogramowania systemowego kalkulatorów. Niestety, listingi różnych pamięci ROM dostarczają sprzecznych informacji.

PB-1000 i PB-2000C, porzucona procedura obsługi przerwania w wewnętrznej pamięci ROM

Jeżeli znacznik błędu w rejestrze 000 jest ustawiony, sprawdzana jest zawartość rejestru 001 w celu ustalenia dokładnej przyczyny błędu:

PB-1000 i PB-2000C, nowa procedura obsługi przerwania w zewnętrznej pamięci ROM (chyba najbardziej wiarygodna)

Jeżeli znacznik błędu w rejestrze 000 jest ustawiony, sprawdzana jest zawartość rejestru 001:

FX-8000G, procedura obsługi przerwania w zewnętrznej pamięci ROM

Znacznik błędu w rejestrze 000 nie jest sprawdzany, natomiat zgłaszany jest ogólny błąd odczytu gdy ustawiony jest którykolwiek z bitów 0..2 w rejestrze 001.

Wyniki testów