Indeks English version English version

Informacje dotyczące kalkulatora FX-730P

Dodatkowy zestaw znaków

dodatkowe znaki występujące w kalkulatorze Casio FX-730P


Kody słów kluczowych języka BASIC

  $80 SIN   $90 LEN(  $A0 FOR   $B0 VAC   $C0 DEFM  $D0 DIM
  $81 COS   $91 VAL(  $A1 NEXT  $B1 SET   $C1 SAVE  $D1 ERASE
  $82 TAN   $92 MID(  $A2 GOTO  $B2 PUT   $C2 LOAD  $D2
  $83 ASN   $93 KEY   $A3 GOSUB  $B3 GET   $C3 VERIFY $D3
  $84 ACS   $94 CSR   $A4 RETURN $B4 CLEAR  $C4 LIST  $D4
  $85 ATN   $95 TO   $A5 IF   $B5     $C5 RUN   $D5
  $86 LOG   $96 STEP  $A6 PRINT  $B6     $C6 NEW   $D6
  $87 LN   $97 THEN  $A7 INPUT  $B7     $C7 PASS  $D7
  $88 EXP   $98 DEG(  $A8 MODE  $B8 POL(  $C8 SRAM  $D8
  $89 SQR   $99 HEX$(  $A9 STOP  $B9 HYP   $C9 LRAM  $D9
  $8A INT   $9A STR$(  $AA END   $BA REC(  $CA WRITE# $DA
  $8B FRAC  $9B DM$(  $AB ON   $BB FACT  $CB STAT  $DB
  $8C ABS   $9C MID$(  $AC READ  $BC NPR(  $CC     $DC
  $8D SGN   $9D ALL   $AD RESTORE $BD EOX   $CD     $DD
  $8E RND(  $9E BEEP  $AE DATA  $BE NCR(  $CE     $DE
  $8F RAN#  $9F LET   $AF REM   $BF EOY   $CF     $DF

Prefiks &H jest zapisywany jako 2 znaki, mimo że istnieje odpowiednie słowo kluczowe o kodzie $B6.

Funkcja KEY$ jest zapisywana jako słowo kluczowe KEY (kod $93) oraz znak $.

Wszystkie słowa kluczowe zakończone # (w rodzaju READ#, SAVE#) są zapisywane w 2 bajtach. Wyjątkiem jest WRITE# zapisywane jako pojedynczy bajt $CA.


Interfejs pamięci

Mikroprocesor komunikuje się z pamięcią RAM przez 4-bitową magistralę podobną do tej w modelu FX-700. Zamiast specjalizowanych układów RAM typu HD61914 została użyta standardowa pamięć statyczna RAM o pojemności 8kB podłączona przez układ interfejsu MB64H193. Ten układ ASIC prawie dokładnie emuluje właściwości pamięci HD61914 z jedną różnicą - każdemu adresowi przyporządkowane jest 8 bitów danych (zamiast 4).

Układ zawiera również 1-bitowy port sterujący wbudowanym piezoelektrycznym brzęczykiem. Komendy sterujące portem brzęczyka (wysyłane w cyklu OP=0):
- kod $1 ustawia port
- kod $2 kasuje port


Format plików

Dodatkowe typy plików

Wartość pierwszego bajtu segmentu nazwy:

$Cx
- programy zabezpieczone hasłem zapisane komendą SAVE
$Bx
- programy zabezpieczone hasłem zapisane komendą SAVE ALL
$Ax
- pliki memo zabezpieczone hasłem zapisane komendą SAVE#
$9x
- pliki memo zapisane komendą SAVE#

Pola plików memo są zapisywane jako ciąg znaków zakończony $FF. Długie pliki podzielone są na kilka segmentów.

Zabezpieczenie hasłem

Pliki zabezpieczone hasłem zawierają dodatkowy segment danych zaraz po segmencie nazwy. Segment ten zawiera hasło zapisane jako ciąg znaków zakończony $FF. Hasło nie jest w żaden sposób szyfrowane.
Przykład:

  Segment z hasłem:
  $02             segmenty danych mają na początku $02
  $21 $24 $33 $20 $FF     PASS "BETA"
  $F1             znacznik końca segmentu

Nieudokumentowane właściwości

Transfer danych

Nieudokumentowane instrukcje SRAM i LRAM służą do kopiowania zawartości pamięci RAM między dwoma kalkulatorami FX-730P za pomocą poniżej przedstawionego kabla.

schemat kabla połączeniowego do transmisji danych

Sposób użycia:

 1. Wyłącz oba kalkulatory i połącz je kablem.
 2. Włącz kalkulator "docelowy", wpisz LRAM a następnie wciśnij klawisz EXE. Na wyświetlaczu pojawi się LRAM Ready.
 3. Włącz kalkulator "źródłowy". Powoduje to zablokowanie kalkulatora "docelowego", tzn. przestaje on reagować na klawiaturę.
 4. Na kalkulatorze "źródłowym" wpisz SRAM a następnie wciśnij klawisz EXE. Po chwili na wyświetlaczu pojawi się Ready (lub Error9 gdy coś poszło źle).
 5. Wyłącz oba kalkulatory i rozłącz kabel. Kalkulator "docelowy" zawiera teraz kopię pamięci kalkulatora "źródłowego".

Bezpośredni dostęp do pamięci RAM

Poniższą informację opublikował Xerxes na forum dyskusyjnym Silicium. Przetłumaczony cytat wiadomości:

W niektórych komputerach kieszonkowych CASIO istnieje odpowiednik instrukcji PEEK oraz POKE. Przetestowałem te instrukcje na modelach FX-730P i FX-795P.

MODE19(A,B) działa jak POKE A,B
MODE18(A,B$) jest podobne do PEEK A

Przykład użycia MODE18:

10 A=1234
20 MODE18(A,B$)
30 B$="&H"+B$
40 PRINT VAL(B$);

Obu komend można używać tylko w programach.