Indeks English version English version

Interfejs szeregowy i drukarki dla kalkulatora FX-602P

Opisywane urządzenie zastępuje oryginalny interfejs magnetofonu kasetowego FA-2 oraz drukarkę FP-10. Pliki są przesyłane przez port szeregowy zamiast na taśmę. Konstrukcja oparta jest na interfejsie pamięci masowej i drukarki dla kalkulatora FX-700P z programem w wersji 27. Używa również tego samego formatu przesyłanych danych.

Obsługiwany jest również opcjonalny port równoległy drukarki podłączony przez magistralę I2C. Działają wszystkie znane tryby drukowania kalkulatorów FX-602P i FX-702P.

Interfejs został przetestowany z modelami kalkulatorów FX-602P i FX-702P.

Hardware

schemat interfejsu dla kalkulatora FX-602P

Zworki na końcówkach procesora PB5 i PB6 pozwalają na selektywne zablokowanie funkcji interfejsu taśmy lub drukarki.

Zworka na PB5 Zworka na PB6 Wybrana funkcja
brakbrak Obie funkcje aktywne.
brakjest Aktywny tylko interfejs taśmy.
jestbrak Aktywny tylko interfejs drukarki.
jestjest Interfejs zablokowany.

Kalkulator FX-602P używa tej samej komendy SAVE zarówno do zapisu plików jak i drukowania, konieczny jest więc wybór urządzenia za pomocą zworki.
Kalkulator FX-702P ma osobne komendy dla zapisu plików i drukowania, a więc można pozostawić obie zworki otwarte.

Software

plik fx702_13.zip - program dla mikroprocesora AVR